Ga naar hoofdinhoud

Sociale competenties voor humanoïde robots onderzocht

Om mogelijkheden van interacties met personen te verbeteren wordt ook onderzoek gedaan naar oogcontact. Hiervoor wordt een EEG scan gemaakt van personen die een bewegend object op een beeldscherm volgen

Een internationaal consortium met cognitieve wetenschappers van de universiteit Osnabrück (D) heeft een subsidie ontvangen van € 3,7 miljoen van de Europese commissie in het programma ‘Horizon 2020’ voor de uitbreiding van het onderzoek naar sociaal competente robots. Robots zijn overal in onze maatschappij aanwezig, waardoor wij voor de uitdaging staan om ook de sociale vaardigheden, dus mogelijkheden van interacties met personen te verbeteren, zoals de uitbreiding van de samenwerking tussen de robot en de mens op een veilige, betrouwbare en intuïtieve manier.

De groepen onderzoekers uit Barcelona, Berlijn, Hamburg, Hannover, Hatfield (UK), Osnabrück and Stockholm gaan volledig nieuwe paden betreden. “In tegenstelling tot de traditionele benadering van sociale interacties als een zeer complex proces van partners tijdens het “lezen van elkaars gedachten”, wordt in dit project de sociale perceptie aangemerkt als een functie, die primair wordt bepaald door acties en hun gevolgen. Vanuit dit standpunt dienen sociaal begrip en gedrag van de mens te worden onderzocht en geïmplementeerd in robots”, aldus prof. dr. Peter König, cognitief wetenschapper.

Sociale competenties leren door interacties

Huidige onderzoeken gaan er van uit, dat zelfs zeer complexe sociale interacties in principe voortvloeien uit sensormotorische gedragspatronen. Deze ‘socializing Sensori-Motor Contingencies’ (socSMC’s) zijn van elementair belang voor de waarneming van de wereld. De sleutelhypothese van het nieuwe project impliceert, dat het van cruciaal belang is om deze voorwaarden tussen acties en gevolgen te leren en meester te worden om te komen tot efficiënte sociale interacties. Deze mechanismen dienen te worden onderzocht op de details van interacties tussen mensen, mensen met autisme en robots.

Humanoïde robots

“Het primaire doel van dit project is, dat de verkregen onderzoeksresultaten worden gebruikt voor modellen voor informatietheorie en neuro-computergebruik, om hiermee de training van humanoïde robots in sociale interacties met de mens efficiënter te maken en bovendien een beter begrip te krijgen van de werking van socSMC’s in het menselijk brein, waardoor bijvoorbeeld ook mensen met autisme  beter kunnen integreren in onze maatschappij”, vervolgt prof. König.

De ambitieuze lange termijn visie is de ontwikkeling van een nieuwe, sociaal competente robottechnologie, die berust op compleet nieuwe inzichten met betrekking tot de basis van juist sociaal gedrag en welke triggers functionele verstoringen veroorzaken. Deze nieuwe bevindingen zullen een weg banen voor verdere theorieën en strategieën om te worden getest in mens – robot interacties en de samenwerking en uiteindelijk voorzien in een serie assistent taken, met behulp van besturingsalgoritmen voor robots met sociale competenties.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven