Ga naar hoofdinhoud

Onderhoudssysteem verlaagt kosten windparken

Het O&M systeem van ECN kan de onderhoudskosten van offshore windparken aanzienlijk verlagen (foto: Essent/RWE).

Een nieuw systeem voor de bedrijfsvoering moet de onderhoudskosten voor windparken op zee significant gaan verlagen. Het onderhoudssysteem is ontwikkeld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) met behulp van data van energiebedrijf Essent/RWE. Het systeem verzamelt en analyseert snel en nauwkeurig data van offshore windparken, om te komen tot een kostenverlagende strategie voor onderhoud en bedrijfsvoering.

De kosten van offshore windparken bestaan voor ongeveer 25% uit onderhoud en bedrijfsvoering. Dit is relatief hoog ten opzichte van de onderhoudskosten van windparken op land. De kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering van offshore windparken bedragen rond € 0,03/kWh stroom.

Volgens ECN is het mogelijk deze kosten binnen tien jaar met een derde te verlagen. Om dit doel te bereiken zijn innovatieve tools en processen essentieel. Het O&M-systeem (Operations & Maintenance Systeem) van ECN helpt de industrie om tegen lagere kosten windparken op zee te runnen.

Data verzamelen en analyseren

Windparken leveren talloze data op. Honderden sensoren op de turbines verzamelen data en sturen deze door. Ook technici en monteurs verzamelen data. Al deze data gaan over storingen, reparaties en onderhoudsbeurten, benodigde reserveonderdelen, de inzet van monteurs, maar ook de belasting en de levensduur van turbines. Ze komen samen in het O&M-systeem.

Essent/RWE stelt operationele data aan ECN beschikbaar om het onderhoudssysteem op basis van reële gegevens te kunnen testen. RWE Innogy heeft langjarige ervaring met het beheer en onderhoud van offshore windparken in het Verenigd Koninkrijk en kon hierdoor bijdragen aan het O&M-systeem dat aan de behoeftes van kostenbewuste exploitanten voldoet. Met name door beter preventief onderhoud kunnen veel plotselinge storingen en schade voorkomen worden, wat kosten bespaart.

Beter inzicht

Gezien de voorziene groei van offshore windenergie in de komende jaren is kostenbesparing een belangrijk onderwerp. Als exploitant van windparken weten welke data ze met welke reden verzamelen en deze snel en goed analyseren, hebben ze waardevolle informatie voor een uitgekiende O&M-strategie.

Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld precies plannen hoeveel werkboten nodig zijn, hoeveel mensen in het onderhoudsteam moeten zitten, welke onderdelen ze op voorraad moeten houden en wanneer onderhoud moet worden gepland. Door beter inzicht kunnen ze besparen op kosten. Ook kan het onderhoudssysteem voorkomen dat turbines onverwacht stilstaan en geen energie leveren.

Het verlagen van de kosten van windparken op zee is een voorwaarde om de ambities uit het vorig jaar gesloten Nationaal Energieakkoord waar te kunnen maken. In het Energieakkoord is de intentie vastgelegd om te komen tot 4450 MW wind op zee in 2023. Daarin is rekening gehouden met een steeds oplopende kostprijsdaling.

Het onderhoudssysteem is een van de schakels in de totale kostprijs en is ontwikkeld binnen het Flow-programma. Dit richt zich op kostenreductie van grote offshore windparken en stimuleert Nederlandse bedrijven te innoveren in deze sector.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven