Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010 op komst

Dit najaar verschijnt een nieuwe editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 (foto: Ad Spijkers)

Dit najaar verschijnt bij normalisatie-instituut NEN een nieuwe editie van de laagspanningsnorm NEN 1010. De nieuwe nationale norm sluit aan bij de eisen in de wereldwijde normreeks IEC 60364, waarover de afgelopen jaren binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt. Qua stijl en opzet zal NEN 1010:2015 gelijk blijven aan de norm van 2007. Alle wijzigingen zijn technisch/inhoudelijk van karakter. Na publicatie van de editie 2015 komt de huidige norm uit 2007 te vervallen.

De nieuwe NEN 1010 past bij alle internationale technologische ontwikkelingen op het gebied van de laagspanningsvoorziening. Deze raakt in woningen, gebouwen, fabrieken en de infrastructuur via de ICT steeds verder geïntegreerd met andere technieken en installaties. Ook die voorzieningen voldoen aan tal van specifieke normen, net als de openbare hoogspanningsnetten. Hierdoor krijgen alle normen steeds meer onderlinge samenhang.

Daarnaast zijn er internationale normen voor afzonderlijke componenten en materialen waaruit elektrotechnische installaties worden opgebouwd. Deze producten worden al vele jaren internationaal ontwikkeld en gestandaardiseerd om efficiënt en veilig te kunnen worden toegepast. Onder meer hierom moet EU-lidstaten hun nationale laagspanningsnormen harmoniseren met de IEC 60364-bepalingen, waarover overeenstemming wordt bereikt.

Nieuwe NEN 1010

In ons land is normcommissie NEC 64 verantwoordelijk voor NEN 1010. De Technische Commissie past NEN 1010 voortdurend aan de jongste Europese en mondiale ontwikkelingen aan. Dat leidt dit jaar tot een volledig vernieuwde editie van de norm.

Daarnaast wordt door de Implementatiecommissie van NEC 64 gewerkt aan een geheel nieuwe stijl, structuur en opzet voor NEN 1010. Behalve technische ontwikkelingen doen zich namelijk ook politieke en maatschappelijke ontwikkelingen voor.

Eén daarvan is de terugtredende overheid, die het toezicht op de veiligheid van elektrotechnische installaties steeds  meer aan de markt zelf overlaat. Behalve de elektrotechnische bedrijfstak hebben ook andere (ook niet direct technische) belang bij NEN 1010 en aanverwante normen. Ook voor hen wil NEC 64 deze norm toegankelijker maken.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven