Ga naar hoofdinhoud

Na de motor zijn regelaar en applicatie aan de IE-beurt

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle motoren in de vermogensklasse van 0,120 kW tot 1000 kW voldoen aan rendementsklasse IE3 (foto: Archief Aandrijftechniek).

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld voor het energieverbruik en het rendement van elektrische apparaten. Na de IE-klasse voor elektromotoren is begin 2015 de IE-klasse voor frequentieregelaars van kracht geworden. Binnen enkele jaren komen er zelfs richtlijnen voor het energieverbruik van complete applicaties. Daar kunnen eindgebruikers nu al van profiteren: via de energierekening.

Groene marketeers buitelen over elkaar heen om te vertellen hoeveel miljoen kubieke meter of hoeveel tienduizend ton hun bedrijf nu wel minder heeft uitgestoten. Een idee over massa (1 kg is ongeveer een pak melk), lengte (1 m bier), druk (7 bar perslucht, 350 bar hydrauliek), spanning (230 V), snelheid en dergelijke is goed voor te stellen. Maar hoeveel een ton CO2 is? Of een miljoen ton? Of een miljoen m3? En of dat veel is? De doorsnee milieuambtenaar heeft wellicht geen flauw idee, maar die hoeft er alleen mee te rekenen.

Bedrijven vinden een lage CO2-emissie goed voor hun imago en milieujaarverslag, maar ze investeren er vaak alleen in als de wet dat voorschrijft. Of zou investeren in minder emissie en minder energieverbruik behalve ecologisch ook economisch goed uitpakken? Het is in ieder geval de moeite waard om daar eens naar te kijken voordat de Europese Unie u daartoe dwingt. Want de eisen aan rendementen en energieverbruiken zullen de komende paar jaar fors toenemen.

IE-classificatie

De Europese Unie heeft al zo’n tien jaar geleden de eerste richtlijnen opgesteld om er voor te zorgen dat producten minder belastend zijn voor het milieu. Het zogeheten Ecodesign is van toepassing op alle energie gerelateerde producten (zoals verbruikstoestellen (lampen, huishoudelijke apparaten), omzetters, generators) maar ook op producten die zelf geen energie verbruiken maar daaraan wel zijn gerelateerd (bijvoorbeeld dubbel glas en waterbesparende douchekoppen). Doel van deze richtlijnen is het terugdringen van het energieverbruik en daarmee de emissie van broeikasgassen. Elektromotoren zijn de grootste verbruikers van elektrische energie, dus lagen en liggen deze als eerste onder vuur van de Europese Commissie.

De Europese Verordening 640/2009 definieert welke op de Europese markt aangeboden motoren moeten voldoen aan de Minimum Efficiency Performance Standards (MEPS), en wanneer. Sinds januari 2015 is toepassen van een variabele toerentalregeling verplicht voor IE2 motoren, en op het typeplaatje van die motoren moet sinds deze datum zijn aangegeven dat ze alleen mogen worden gebruikt in combinatie met zo’n regeling. Dat dit in de praktijk nog niet altijd gebeurt, is een ander verhaal. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle motoren in de vermogensklasse van 0,120 kW tot 1000 kW voldoen aan rendementsklasse IE3. Dat is een enorme uitbreiding, zowel aan de onderzijde als de bovenzijde, van de range die van kracht is sinds 1 januari 2015, namelijk 7,5 kW tot 375 kW. Per 1 januari 2017, dus over vier maanden, wordt dat al aangescherpt tot 0,75 kW tot 375 kW.
Maar de Europese Commissie kijkt al verder.

Het volledige artikel met meer informatie over de Europese richtlijnen vindt u in het septembernummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven