Ga naar hoofdinhoud

Milieuzorg drijft waterwereld naar slimme pompen

Door milieu- en energiewetgeving zal de markt voor slimme pompen toenemen (foto: KSB).

De versterkte focus op het optimaliseren van het energieverbruik en het minimaliseren van de pompkosten tijdens de totale levensduur zorgt in de water- en afvalwatersector in heel Europa voor een stimulans bij de invoering van slimme pompen. Hoewel slimme pompen hogere initiële kosten met zich meebrengen dan standaard pompen, zorgen ze door verlaging van de onderhouds- en operationele kosten voor een vermindering van total cost of ownership.

De kostenvoordelen die voortvloeien uit verdere procesautomatisering in combinatie met de verhoging van de efficiency en kwaliteit zullen in de Europese water en afvalwater industrie naar verwachting belangrijke factoren zijn bij de keuze van pompen.

Een nieuwe analyse van Frost & Sullivan, European Smart Pumps Market Market for the Water and Wastewater Industry, constateert dat de markt een omzet van $ 192.4 miljoen in 2013 haalde en zal groeien tot $ 267,9 miljoen in 2018 . Het onderzoek betreft slimme verdringings- en centrifugaalpompen.

Slimme pompen

Strenge milieuvoorschriften om de uitstoot van broeikasgassen en koolstofverbindingen te verminderen, zorgen voor een aanzienlijke ondersteuning aan de slimme pompen markt, aldus het rapport. Hieronder valt onder meer de Euro 2020 Richtlijn , die een 20% reductie in de uitstoot van broeikasgassen beoogt ten opzichte van de niveaus 1990. Ook de Ecodesign richtlijn, die strenge ecologische eisen stelt aan energiegerelateerde producten die worden verkocht in heel Europa, valt hieronder.

Een belangrijke hindernis is echter de weerstand bij onderhoudspersoneel in waterwinnings- en -zuiveringsinstallaties, met name in de gemeentelijke sector, om slimme pompen te installeren. Dit vloeit voort uit de overtuiging dat deze geavanceerde pompen de complexiteit van de installatie, bediening en onderhoud verhogen, waardoor het risico van onderbrekingen in de watertoevoer toeneemt. Zelfs eindgebruikers die zich bewust zijn van de voordelen van slimme pompen in termen van energie-efficiëntie en lifecycle kosten, eisen strenge kwaliteits- en betrouwbaarheidstesten vóór installatie.

Breder programma

Om deze angst te verlichten , moeten pompfabrikanten de voordelen van slimme pompen beter naar hun klanten communiceren door hen te bezoeken, presentaties en symposia te verzorgen en artikelen te publiceren. Om hun markt uit te breiden moeten ze ook hoogopgeleide technici in dienst hebben en zich richten op apparatuur om de waterkwaliteit te bewaken.

Door zich te bewegen op het terrein van deze apparatuur kunnen pompfabrikanten hun klantenbestand uitbreiden en de druk op de winstmarges door de productie en de verkoop van commodities zoals pompen en kleppen verlichten, aldus het rapport. De markt voor slimme apparatuur zal geleidelijk drukker bevolkt raken als de focus nog meer op de integratie van pompen met verschillende besturingssystemen zoals Scada komt te liggen.

Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun productportfolio bevat apparatuur bevat zoals slimme watermeters, zenders , kleppen, dataloggers en de bijbehorende communicatie-infrastructuur. Ze moeten ook investeren in R & D en marketing initiatieven om concurrenten in de Europese markt voor slimme pompen voor de water- en afvalwatersector voor te blijven.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven