Ga naar hoofdinhoud

MaxGrip & Ultimo Software Solutions realiseren standaard interface

Met de gecombineerde interface kan men direct inzicht creëren in het benodigde onderhoud van de twee beide systemen.

MaxGrip en Ultimo Software Solutions hebben de handen in één geslagen en een interface gerealiseerd tussen beide software systemen: Ultimo Enterprise Asset Management Software van Ultimo en Optimizer+,  Asset Performance Management software van MaxGrip. Met de interface tussen beide systemen kan men in het EAM systeem Ultimo direct inzicht creëren in het benodigde onderhoud van de assets.

Bedrijfsvoeringen en/of productielijnen staan vaak onder grote druk en worden soms verwacht 24×7 operationeel te zijn. De gevolgen van falende assets gaan verder dan alleen productieverlies en kunnen de veiligheid van mensen, omgeving en milieu in gevaar brengen. Preventie van incidenten is te allen tijde de betere optie.

Onnodig preventief onderhoud

De ervaring leert dat het in de praktijk soms lastig is om een goede balans te vinden tussen productie, kosten en veiligheid. Veel organisaties voeren dan ook onnodig veel preventieve onderhoudsacties uit, wat ten koste gaat van de productiviteit. Door de risico’s inzichtelijk te maken, wordt het mogelijk een onderhoudsstrategie af te stemmen op de risico’s, wat veel geld bespaart. De gemiddelde ROI van Optimizer+ ligt onder de 12 maanden.

Voordelen
De interface tussen beide systemen biedt organisaties veel voordelen:

  • Efficiënt en kwalitatief datamanagement, doordat gewerkt wordt met dezelfde asset informatie en hierdoor grote hoeveelheden data foutloos kan worden verwerkt;
  • Snel inzetbaar door gebruik van een (quick) FMECA analyse, waardoor kritische assets inzichtelijk en geprioriteerd worden voor onderhoud wat gemiddeld 50% tijdsbesparing oplevert;
  • Standaardisatie van benamingen en werkwijzen bevordert de communicatie en kwaliteit, alsook de snelheid van implementeren bij nieuwe locaties/productielijnen.
  • Door gedegen kwaliteitscontroles worden afwijkingen snel gesignaleerd en is onderhoud aan risicovolle assets beter geborgd;
  • Optimizer+ analyseert het wat, hoe en waarom van onderhoud en door de interface kan men deze informatie nu direct operationeel brengen in Ultimo;
  • Ervaringen vanuit het werkveld kunnen direct getoetst worden met de theorie en hergebruikt worden bij soortgelijke assets;
  • Risicoborging ten behoeve van wet- en regelgeving vanuit overheidsinstanties kan men gemakkelijk aantonen.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven