Ga naar hoofdinhoud

‘Kennisdeling is kern van succes Vereniging Platform Hydrauliek’

De oprichters en het huidige bestuur van de VPH bij elkaar. V.l.n.r. Bob Boersema, Gerrit Fransen, Peter Vos, Gerard Elffers, Jaap Fontijne, Ivo Beerling en Peter Albers (foto: Paul Quaedvlieg)

Op 11 juni 1997 werden de stukken getekend waarmee de Vereniging Platform Hydrauliek (VPH) een feit was. Een échte vakvereniging die zich de afgelopen 25 jaar professioneel heeft gehouden aan de oorspronkelijke doelstelling: het borgen en doorgeven van kennis binnen het vakgebied hydrauliek én netwerken. Tijdens de jubileumviering op 16 juni in het Nationaal Stoommuseum in Medemblik, blikte medeoprichter Peter Albers terug op deze 25 jaar en wierp samen met de huidige voorzitter Bob Boersema een blik op de toekomst.

De VPH is 25 jaar geleden niet zonder reden opgericht. Bijna tien jaar daarvoor ontstond het eerste idee al toen enkele grote eindgebruikers (Hoogovens en Smit), een serieus technisch probleem hadden met exact dezelfde axiaal plunjerpomp. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de fabrikant die de kwestie analyseerde, de oorzaak legde bij de conditie van de olie en de garantieclaim van de hand wees. Toen de systeemintegrator zich echter in de discussie mengde (Huisman) en de drie bedrijven gezamenlijk optrokken, werd de klacht serieus genomen. Door de fabrikant werd een adequate oplossing aangedragen.

Oprichting VPH

Peter Albers, medeoprichter van VPH en eigenaar van Ingenieursbureau Albers: “Hiermee werd een belangrijke les geleerd: kennis delen en gezamenlijk optrekken is belangrijk om resultaat te boeken in een complexe wereld die hydrauliek heet. Gezamenlijk optrekken gebeurt echter niet vanzelf. In die tijd gingen we onder meer op beurzen met elkaar in discussie over het vakgebied en wisselden kennis en ervaring uit. Dit gebeurde vooral ad hoc en ongestructureerd en de vraag rees of het niet beter zou zijn een platform op te richten waar specialisten elkaar op regelmatige basis en onder prettige omstandigheden kunnen ontmoeten om kennis te delen en te netwerken.”

Duidelijke doelstellingen

Het duurde even voordat voldoende mensen aanhaakten, maar na een proefstart van ongeveer vijf jaar werd op 11 juni 1997 de Vereniging Platform Hydrauliek officieel bij de notaris opgericht. De oprichters waren: Ivo Beerling, Jaap Fontijne, Gerard Elffers, Tom Verhoeff en Peter Albers. De doelstellingen luidden als volgt:

  • Bijeenbrengen van specialisten
  • Uitwisselen van ervaring
  • Signaleren van nieuwe technische ontwikkelingen
  • Bevorderen van formele en informele contacten tussen de leden
  • Behartigen van de belangen van gebruikers van hydraulische aandrijftechniek

Albers: “Bijzonder is dat we al die jaren aan deze doelstellingen hebben vastgehouden. Soms met wisselend succes, maar in de huidige tijd – daar zullen we later nog op terugkomen – lijkt het delen van kennis met betrekking tot hydrauliek alleen maar belangrijker te worden. Aan het bestaansrecht is wat dat betreft dan ook nooit getornd.”

VPH anno 2022

Sinds vorig jaar ligt het voorzitterschap in handen van Bob Boersema. Hij is zijn leven lang al werkzaam in de hydrauliek bij verschillende bedrijven, sinds 2015 eigenaar van iHydraulics en sinds 2021 eigenaar van HPV (Hydraulic Proportional Valves). “Ik ben een kleine tien jaar geleden lid geworden van VPH”, vertelt Boersema.

VPH 25 jaar
Bob Boersema, huidige voorzitter van de VPH, spreekt de leden toe in Medemblik over het 25-jarig bestaan (foto: Paul Quaedvlieg)

“Een prachtige, relevante vereniging voor iedereen in Nederland die op de een of andere manier te maken heeft met hydrauliek. Niet alleen vanwege de kennisuitwisseling maar ook omdat deze groep de mogelijkheid biedt de technische ontwikkelingen in de gaten te houden. Door de betreffende specialisten uit te nodigen een lezing te houden, blijven we bij en ontstaat er steeds opnieuw interessante stof voor nieuwe discussies.”

Toekomst

Voor de toekomst heeft de VPH geen vaste plannen, maar ziet wel de uitdagingen. Boersema: “We gaan voorlopig door met het organiseren van puur hydrauliek gerichte bijeenkomsten. De praktijk heeft nu wel uitgewezen dat dát hetgeen is waar onze leden behoefte aan hebben. Uitdagingen liggen in het werven van nieuwe en dan vooral jonge leden.”

“We proberen de vereniging dan ook breed uit te dragen op bijvoorbeeld social media maar ook tijdens onze eigen ‘sales’ bezoeken. Daarnaast is het voor alle leden altijd mogelijk een introducee – of meer – mee te nemen. Ik zou zeggen: maak daar gebruik van en probeer vooral nieuwe, jonge collega’s op deze manier te tonen wáárom wij allemaal zo graag in deze wereld werken.”

Het complete artikel over 25 jaar VPH is te lezen in de nieuwste editie van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven