Ga naar hoofdinhoud

ISO 9001:2015 certificaat voor Motrac Hydraulics

De nieuwe norm zet onder meer organisaties aan tot ‘denken in risico’s’ (foto: Reesink Industries)

TÜV Nederland heeft onlangs aan Motrac Hydraulics het ISO 9001:2015 certificaat verstrekt. Het certificaat is afgegeven voor de kwaliteit van het ontwerpen, assembleren en onderhouden van hydraulische installaties, alsmede voor het leveren van de hiervoor benodigde hydraulische componenten.

Wereldwijd is het certificaat drie jaar geldig, tot 2 december 2018. Motrac Hydraulics is één van de eerste 7 bedrijven in Nederland, die dit certificaat officieel uitgereikt heeft gekregen van TÜV Nederland. Koert Huisman, directeur Reesink Industries, eigenaar van Motrac Hydraulics: “Een belangrijk uitgangspunt voor onze organisatie, toen we aan dit ISO-traject begonnen, was: ‘Welke kernwaarden willen we terug horen van onze klanten?’. Het antwoord op die vraag is: ‘Ze moeten beschikken over gedegen vakkennis, een goede leverbetrouwbaarheid hebben en doen wat ze zeggen’. Deze kernwaarden hebben we vervolgens vertaald van het hoogste abstractieniveau naar het operationele niveau in onze organisatie. Bij KPI’s (lees: Key Performance Indicatoren)  die lastiger te realiseren waren, is gezocht naar oorzaken om te kunnen verklaren waarom een KPI is zoals die is. Samen met al onze medewerkers hebben we derhalve gekeken naar onze eigen processen en procedures. Eigenlijk precies zo als we dat met de implementatie van ons nieuwe ERP-systeem kort daarvoor ook hadden gedaan. Dit heeft geleid tot een constantere kwaliteit, die meteen geborgd is in de organisatie en aanzienlijk minder administratieve rompslomp. In tegenstelling tot bij de vorige ISO-certificering, hebben we er ditmaal voor gekozen om al onze processen en procedures zelf te beschrijven, zonder hulp van buitenaf. Hiervoor was een pro-actieve houding van al onze medewerkers een absolute vereiste. Door het op deze manier volledig in eigen beheer te doen, hebben we het hele ISO-traject met elkaar intensief doorleeft, is de betrokkenheid van onze mensen sterk verbeterd en daar ben oprecht trots op.”

Denken in risico’s

Op de vraag wat exact de verschillen zijn met ISO 9001:2008 antwoordt Erik Gabriël, auditor VCA, ISO 9001, ISO 18001 en OHSAS, bij TÜV Nederland: “Voortaan zijn aanzienlijk minder documenten nodig voor een norm, de normeisen zijn explicieter geworden en elke organisatie kan voortaan zelf bepalen met welke documenten ze kunnen aantonen dat de activiteiten van hun organisatie voldoen aan de gewenste kwaliteit. De nieuwe norm zet organisaties dus aan tot ‘denken in risico’s’. Door de verschillende belanghebbenden in kaart te brengen, kan exact worden nagegaan wat de gewenste kwaliteit is en wat daarvoor nodig is. Verder moet worden nagegaan welke wet- en regelgeving van toepassing is en welke normen. In tegenstelling tot bij de vorige norm wordt de wet- en regelgeving bij deze nieuwe norm aanzienlijk beter uitgelicht en is er minder ruimte voor een vrije interpretatie”.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven