Ga naar hoofdinhoud

Innovatieproject ‘Werktuigmachine 4.0’

De mogelijkheden van de digitalisering zijn niet beperkt tot productiemachines zelf. Ook de productieomgeving profiteert van een consistente, continue datastroom in het fabricageproces. (foto: Schaeffler)

Schaeffler heeft het machineconcept ‘Werktuigmachine 4.0’ ontwikkeld dat, van de sensor tot de cloud, bestaande techniek met nieuwe gedigitaliseerde componenten in een netwerk koppelt. Het is een concrete stap in de richting van gedigitaliseerde productie.

Als toeleverancier en ontwikkelingspartner voor aandrijftechnische componenten in bewerkingsmachines volgt Schaeffler een duidelijk gedefinieerde digitaliseringsstrategie die erop gericht is de data, via sensortechniek, netwerktechnologie en analyse gegenereerd, voor de meest uiteenlopende processen beschikbaar te stellen. Het bedrijf biedt daarmee zijn klanten een duidelijke toegevoegde waarde. Deze industrie-4.0-doelstelling blijkt ook in de eigen productie bij Schaeffler, als gebruiker van bewerkingsmachines, direct relevant te zijn. De activiteiten van het bedrijf in het kader van de digitalisering van bewerkingsmachines moeten worden gezien als aanbod aan de hele bedrijfstak om concreet in een nauw samenwerkingsverband tussen fabrikanten, toeleveranciers en gebruikers aan de slag te gaan met de kansen en uitdagingen die daarin besloten liggen.

Lagers als databronnen
In de bewerkingsmachines zijn de lagers componenten die van doorslaggevend belang zijn voor de performance van de machine, niet alleen voor de correcte werking van de machine, maar ook voor de kwaliteit van het werkstuk. Data die inzicht bieden in de actuele toestand van de componenten en in het toekomstige gedrag ervan, zijn voor een machine-exploitant van fundamenteel belang. Hiervoor kunnen zowel reeds bestaande sensoren als voor de toepassing aangepaste sensoren worden gebruikt. Deels kan het een voordeel zijn wanneer de sensortechniek direct in de componenten geïntegreerd is, omdat enkele karakteristieken alleen op die manier betrouwbaar te registreren zijn.
In de prototypes van het innovatieproject zijn in vrijwel alle voor het bewerkingsproces relevante lagerpunten extra sensoren voor de meting van trillingen, krachten, temperaturen en drukwaarden geïntegreerd om optimale informatie over de machinetoestand te verzamelen. Een machine is ‘4.0-compatibel’ voor de productie als de verzamelde data geanalyseerd en opgeslagen kunnen worden en er maatregelen uit afgeleid kunnen worden. Om de data voor iedereen toegankelijk te maken, is een machine-intern netwerk ingericht waarop alle extra sensoren, actoren, maar ook de analyse-units aangesloten zijn. Via een gateway wordt de verbinding met de cloud gerealiseerd. Om data-uitwisseling met de machinebesturing te garanderen, wordt Profibus voor tijdkritische en procesrelevante data naar de PLC/besturing gebruikt, alsook het OPC UA-protocol naar de Human-Machine-Interface (HMI) voor verdere informatie. De data van de machine worden lokaal in de gateway opgeslagen en in de cloud van Schaeffler gespiegeld. Op die manier is gegarandeerd dat de datahistorie ook zonder verbinding met het netwerk op de machine beschikbaar is. Via webservices respectievelijk apps kunnen berekeningen in de cloud benaderd en in gang gezet worden.

Het volledige artikel vindt u in het oktobernummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven