Ga naar hoofdinhoud

IndustryID is nieuw en industriebreed vakpaspoort voor technici

'Met IndustryID willen we een leven lang leren in de techniek een impuls geven'. V.l.n.r: Arjan Coppens, Marc Vissers en André Braakman (foto: Paul Quaedvlieg)

Vorige week werd in het ROVC te Ede, het IndustryID geïntroduceerd, een vakpaspoort waarmee gevolgde opleidingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Met IndustryID kunnen opdrachtgevers makkelijker inzien wat de competenties zijn van technici die werken aan hun machines en installaties. En de technicus zelf wordt waardevoller voor de arbeidsmarkt.

In de technische en industriële sectoren is het een must geworden om een leven lang te leren. Technologieën veranderen immers continu, en in een razendsnel tempo. Een systeem dat een helder overzicht biedt van vaardigheden en skills kan technici helpen bij hun loopbaanontwikkeling, en werkgevers en opdrachtgevers om het juiste ingehuurde personeel te selecteren. IndustryID, een initiatief van FEDAcademie, is zo’n systeem.

Veiligheid en kwaliteit industrie verhogen

Arjan Coppens, een van de initiatiefnemers van IndustryID: “Met IndustryID willen we een leven lang leren in de techniek een impuls geven. Het leerpad wordt inzichtelijk en transparant, en daarmee ook de competenties en gevolgde opleidingen. Doordat vervolgens alleen mensen met de juiste kennis werken aan technische installaties, verhogen en verbinden we kwaliteit en veiligheid in de industrie.”

Technici binnen het bedrijf houden

Volgens André Braakman, branchemanager FEDA, volgt zo’n 54 procent van de technische medewerkers een opleiding. “In deze tijd van arbeidskrapte is het hebben van bepaalde technische vaardigheden een must. We zitten in een tijd waarin we continue leren op het werk om bij te blijven met de technische ontwikkelingen. Ook om technici binnen het bedrijf te houden. En kunnen we hiermee de concurrentiepositie van Nederland versterken.”

Hoe werkt IndustryID?

  • Bij eerste aanmelding vindt een controleplaats van de persoonsgegevens.
  • IndustryIDregistreert opleidingen, en waarschuwt bij herhalingstrainingen.
  • De trainer voegt behaalde trainingen toe. Daarna vindt altijd nog een controle plaats door de organisatie achter IndustryID. Daarmee is altijd zekerheid over authenticiteit.
  • Privacy wordt gewaarborgd doordat alleen de gebruiker bepaalt wanneer iemand toegang krijgt door de pas te laten scannen. Ook kan multi-factor authentification(MFA) ingeschakeld worden.

Industriebreed vakpaspoort

IndustryID is een vakpaspoort waarmee skills op een simpele manier vastgelegd kunnen worden. Door de NFC-chip of QR-code op de IndustryID-pas te laten scannen, kan iemand je online opleidings- en competentieprofiel inzien. Het vormt een industrieel toegangsbewijs, waarmee je aan opdrachtgevers en werkgevers kan aantonen aan welke installaties je mag werken. Dit systeem is in alle industrieën en branches toepasbaar.

IndustryID
IndustryID is een vakpaspoort waarmee skills op een simpele manier vastgelegd kunnen worden

Snel veranderende industrie

“Het geeft opdrachtgevers een garantie dat medewerkers voldoende competenties en opleidingen bezitten om bepaalde werkzaamheden kwalitatief en veilig in een snel veranderende industrie te kunnen uitvoeren,” vertelt Marc Vissers, bestuurslid van FEDAcademie, de stichting achter IndustryID.

“De gebruiker krijgt met dit systeem een veel beter inzicht in haar of zijn gevolgde leerpad. Maar ook voor werkgevers biedt het systeem allerlei voordelen. De extra controles van IndustryID geven bijvoorbeeld zekerheid over authenticiteit van gevolgde opleidingen, dat vooral bij het aannemen van nieuwe medewerkers van grote meerwaarde is.”

Authenticiteit gevolgde opleidingen

IndustryID-passen zijn gratis verkrijgbaar voor cursisten van de aangesloten technische opleiders. De trainer voegt behaalde trainingen toe. Daarna vindt nog een controle plaats door de organisatie achter IndustryID, zodat er altijd zekerheid is over de juistheid van de geregistreerde opleidingen en persoonsgegevens.

Het systeem registreert afgeronde opleidingen, maar waarschuwt de gebruiker overigens ook proactief als de geldigheid van het diploma afloopt. Privacy wordt gewaarborgd doordat alleen de gebruiker zelf bepaalt wanneer iemand toegang krijgt tot de informatie door de pas te laten scannen.

Initiatiefnemers van IndustryID

IndustryID is een initiatief van FEDAcademie, een stichting die zich inzet voor een leven lang leren in de techniek. Tijdens de bijeenkomst in Ede waren Bosch Rexroth, Lenze, SMC en Powerflex aanwezig. Andere partijen die aan IndustryID meedoen zijn Alfagomma, Hydroflex, VanMeeuwen, Pirtek en de trainingsinstituten ROVC en Gatch. De komende maanden zullen steeds meer bedrijven, technische opleiders en brancheorganisaties aanhaken bij dit industriebrede initiatief.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven