Ga naar hoofdinhoud

Hygiënische bekabeling: wet en praktijk

Het vervuilingsproces bij het testen van de reiniging van bekabeling (foto: Burggraaf & Partners).

De richtlijnen van de European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) beschrijven hoe machines en installaties in de voedingsmiddelenindustrie kunnen voldoen aan Europese richtlijnen voor voedselveiligheid. Een gedetailleerde richtlijn voor hygiënische bekabeling ontbrak echter nog. Een werkgroep werkt daar nu hard aan en bespreekt op 21 april de stand van zaken op een Terugkomdag onder voorzitterschap van Burggraaf & Partners.

De grootste bedreigingen voor de voedselhygiëne zijn micro-organismen. Zij zijn zo klein dat tegen de tijd dat we ze kunnen zien, het veel te laat is. Hoewel het belang van hygiëne in voedselbereiding duidelijk is, zijn er nog veel missers in ontwerp te zien, die leiden tot voedselproblemen.

De Europese Commissie heeft een aantal aspecten met betrekking tot hygiënisch ontwerp opgenomen in regelgeving voor de EU-landen. Dat staat beschreven in de Voedselhygiënerichtlijn, de Machinerichtlijn en de Richtlijn voor materialen in contact met voedingsmiddelen. De Voedselhygiënerichtlijn schrijft voor dat de mogelijke risico’s in elk deel van het productieproces worden geëvalueerd met behulp van HACCP. Maar er staan ook expliciete eisen ten aanzien van gebouw en apparatuur.

In de Machinerichtlijn is een speciale paragraaf opgenomen voor apparatuur die gebruikt worden voor voedselbereiding, en sinds kort ook geldt voor medicijnen en cosmeticaproducten. Een belangrijk aspect van deze wetgeving is dat alle onderdelen van de productielijn reinigbaar moeten zijn. De richtlijnen van EHEDG beschrijven meer in detail hoe kan worden voldaan aan de EU-eisen.

Hygiënische bekabeling

Een gedetailleerde richtlijn voor hygiënische bekabeling ontbrak echter nog. In januari 2014 heeft SafeFoodFactory samen met EHEDG Nederland een workshop Hygiënische Bekabeling gehouden bij het ROVC. Hierbij ging het zowel om machinebekabeling als om veldbekabeling. Niet alleen reinigbaarheid tot op microbieel niveau hoort bij de eisen voor hygiënisch ontwerpen, maar ook voorkomen dat 1) vuil zich ergens ophoopt en 2) in schuilplaatsen ontstaan voor insecten of ander ongedierte.

Afgelopen maanden heeft een werkgroep hard gewerkt aan een totaal nieuwe, wel reinigbare oplossing. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De resultaten zullen op de Terugkomdag onder voorzitterschap van Burggraaf & Partners middels een nieuwe praktijknorm worden getoond. In deze praktijknorm wordt ingegaan op de verschillende bekabelingsmogelijkheden van ‘basic hygiene’ zonering tot en met de ‘high hygiene’ zonering.

Het volledig artikel vindt u in het februari-nummer van Aandrijftechniek. Hier vindt u ook een overzicht van relevante normen en standaards op het gebied van hygiëne.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven