Ga naar hoofdinhoud

Fontys en ROC’s intensiveren samenwerking

Fontys Hogeschool heeft onder meer voor het domein Techniek een samenwerkingsverband met een aantal ROC's gesloten (foto: Fontys).

Fontys Hogescholen en de ROC’s Summa College, Onderwijsgroep Tilburg, ROC Ter AA en Gilde Opleidingen gaan samenwerken in elkaars Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en Centers of Expertise en Kenniskringen (hbo). Hierdoor zal niet alleen de aansluiting tussen de onderwijsinstellingen verbeteren, ook zullen Fontys en de ROC’s gezamenlijke opleidingstrajecten ontwikkelen en uitvoeren zoals bijvoorbeeld de Associate degrees in Tilburg, Eindhoven, Helmond en Venlo. Dit staat in een convenant dat de onderwijspartners binnenkort ondertekenen.

Bedrijven vragen steeds vaker om flexibele leertrajecten waarbij studenten niet alleen direct inzetbaar zijn, maar ook een bijdrage leveren aan innovatie. Hiervoor zijn naast beroepsvaardigheden, actuele kennis en inzicht nodig die aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Met het convenant willen de onderwijspartners een krachtige en flexibele leeromgeving creëren waarbinnen studenten hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. De instellingen willen zo optimaal inspelen op de wensen van de arbeidsmarkt en invulling geven aan de gezamenlijke Human Capital Agenda van Midden- en Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Diverse Fontys domeinen

De samenwerking betreft in eerste instantie de domeinen Technologie en Zorg, maar verdere samenwerking in de andere domeinen wordt onderzocht. Na de zomervakantie zullen gezamenlijke werkgroepen concreet vorm en inhoud geven aan het convenant. Ook bedrijven worden nauw bij de strategische en inhoudelijke uitwerking betrokken. Dit convenant is een vervolg op al bestaande samenwerking tussen de onderwijspartners.

In Eindhoven werken de partners samen in de expertisecentra High Tech Systems & Materials en Gezondheidszorg & Technologie op de Fontys Campus Rachelsmolen en TU/e Science Park. In Tilburg wordt op de Fontys Campus Stappegoor samengewerkt in de Zorgacademie. Op de Fontys Campus in Venlo werken de partners samen in de techniekketen; het Fontys Center Expertise Logistiek is nauw verbonden met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Logistiek van Gilde Opleidingen.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven