Ga naar hoofdinhoud

Festo op groeikoers met focus op duurzame productie

De digitale bewaking van het energieverbruik in de productie door middel van Festo Energy Saving Services (FESS) wordt ook gebruikt in de Festo Technology Plant in Scharnhausen nabij het hoofdkantoor van het bedrijf in Duitsland (foto: Festo)

De Festo Groep heeft voor boekjaar 2021 de hoogste omzet in haar geschiedenis behaald. Dit plaatst de specialist in automatisering en technisch onderwijs in een goede uitgangspositie om in 2022 op volle kracht door te gaan met zijn oriëntatie op digitalisering en duurzaamheid. Het bedrijf verwacht ook onder de huidige moeilijke geopolitieke omstandigheden verdere groei.

De Festo Group had in 2021 een recordjaar. De binnenkomende orders stegen met 26%. En de omzet steeg met ongeveer 18% ten opzichte van het voorgaande jaar tot 3,36 miljard euro (vorig jaar 2,84 miljard euro), ongeveer 18% hoger dan in het voorgaande jaar. Het aantal medewerkers in binnen- en buitenland bleef nagenoeg gelijk en bedroeg eind 2021 net als vorig jaar circa 8.600 in Duitsland en circa 12.100 in het buitenland.

Oplevende wereldeconomie

De machinebouw profiteert sterk van de oplevende wereldeconomie en industriële productie. Festo groeide in 2021 in vrijwel alle regio’s met dubbele cijfers. Met name China, India en andere Aziatische landen, zoals Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan, zorgden voor wereldwijde groei, ondanks aanhoudende problemen met de toeleveringsketen en knelpunten in elektronische componenten.

Massale investeringen

Massale investeringen in de halfgeleider-/elektronica-industrie, digitalisering, nieuwe mobiliteit, de life-tech en biotech/farmaceutische industrie, en ook solide investeringsactiviteiten in de voedingsindustrie, vormen de basis voor Festo’s sterke groei.

Onderzoek en ontwikkeling

Festo investeerde in 2021 ongeveer 7% in onderzoek en ontwikkeling. “Onze innovatiepijplijn barst van de nieuwe producten, die we aan onze klanten presenteren op de Hannover Messe 2022. We hebben vorig jaar grote vooruitgang geboekt met belangrijke innovaties zoals digitale en intelligente pneumatiek, automatiseringsplatforms en concepten voor energiebesparing in pneumatiek. We werken ook aan volledig nieuwe innovatiegebieden, zoals collaboratieve pneumatische robotica, die we voor het eerst in Hannover laten zien”, aldus Dr. Oliver Jung, voorzitter van de raad van bestuur.

Dr. Oliver Jung, CEO van Festo, kijkt tijdens de persconferentie even terug naar het moment dat de Duitse premier Scholz de Festo stand bezocht (foto: Paul Quaedvlieg)

Eind 2023 klimaatneutraal

Automatisering is een belangrijke enabler om de industriële productie klimaatneutraal te transformeren. “Festo zal zijn ecologische voetafdruk de komende twee jaar fors verkleinen. Als gevolg hiervan zullen tegen het einde van 2023 al onze productie- en logistieke locaties wereldwijd, evenals de Duitse verkooplocaties en het hoofdkantoor in Esslingen CO2-neutraal zijn”, legt Jung uit.

Festo heeft zijn duurzaamheidsstrategie afgestemd op de voor het bedrijf relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het bedrijf ziet automatisering als basis voor meer efficiëntie in een duurzame industrie, op weg naar CO2-neutrale productie.

Opleiding en training

Voor Festo is technisch onderwijs een ander essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling. Als leverancier van oplossingen voor technisch onderwijs en opleiding, biedt Festo Didactic vaardigheden en capaciteiten aan om de uitdagingen van vandaag aan te gaan en de toekomst vorm te geven in het belang van toekomstige generaties.

Ook in het eigen bedrijf hecht Festo veel belang aan een sterke opleiding en bijscholing.

Met een hoogwaardige opleiding biedt Festo jaarlijks ongeveer 500 leerlingen wereldwijd betrouwbare vooruitzichten voor de toekomst. Festo houdt zich ook bezig met gezamenlijke opleidingen: bedrijven die zelf niet opleiden, bijvoorbeeld vanwege de grootte van het bedrijf, kunnen hun stagiaires door Festo laten opleiden. Daarnaast hebben de WorldSkills in Duitsland het bedrijf sinds vorig jaar geselecteerd als officieel nationaal opleidingscentrum voor de vaardigheden mechatronica (Esslingen) en industrie 4.0 (St.-Ingbert).

Festo neemt ook in andere landen verantwoorde opleidingsactiviteiten op zich en schept het toekomstperspectief. “We genereren meer dan driekwart van onze omzet in het buitenland. Daarom hebben we gekwalificeerde professionals nodig, zowel in Duitsland als in toenemende mate op onze productie-, ontwikkelings- en verkooplocaties in het buitenland”, legt Dr. Oliver Jung uit.

Productie van pneumatische aandrijvingen in het Festo Global Production Center Rohrbach in Saarland, Duitsland (foto: Festo)

Leveringszekerheid en veerkracht

Veel hogelonenlanden zijn begonnen hun productie terug naar huis te halen. Ook hier is automatisering de sleutel op een stabiel niveau industrieën concurrerend en duurzaam te maken. Dit alles gecombineerd met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk in de hele keten.

Festo biedt een breed portfolio voor de maakindustrie, bijvoorbeeld specifiek voor de voedings- en verpakkingsindustrie, biotech-farma, LifeTech (medische technologie en laboratoriumautomatisering), elektronica/halfgeleider- en automobielindustrie.

“Als er nu chipfabrieken worden gebouwd in Duitsland en Europa en er massaal wordt geïnvesteerd in LifeTech, elektromobiliteit en duurzaamheid, zullen we dit ondersteunen met onze automatiseringsoplossingen en de juiste kwalificatieconcepten van onze Festo Didactic voor de vakmensen van morgen”, bevestigde Dr. Oliver Jung.

Festo heeft zijn duurzaamheidsstrategie afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het bedrijf streeft ernaar om eind 2023 op de belangrijkste locaties klimaatneutraal te zijn. Op de foto is Dr. Oliver Jung afgbeeld met SDG nr. 13, “Climate Action” op het hoofdkantoor van het bedrijf in Esslingen, Duitsland (TechnologyCenter) (foto: Festo)

Voorraadbeheer

De Festo Group boekte in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw een record met dubbele cijfers in sales en inkomende orders. Over het tweede kwartaal kunnen nog geen sluitende uitspraken worden gedaan.

Er zijn groeiende onzekerheden als gevolg van de pandemie, met name in de Aziatische regio, en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hoge energie-, materiaal- en transportkosten belasten het bedrijf, evenals het verdere tekort aan grondstoffen en elektronische componenten.

“We zijn momenteel bezig met het opzetten van alternatieve toeleveringsketens om ons zo ver mogelijk los te koppelen van kritieke markten, vooral voor energie-intensieve materialen. We vergroten ook onze voorraden van kernproducten in alle regio’s”, zegt Dr. Oliver Jung.

Robuuste keten

Festo heeft zijn wereldwijde productie- en logistieke netwerk nog robuuster gemaakt. Al met al wordt de parallellisering van de productie dicht bij de markten “in de regio voor de regio” ook steeds belangrijker in termen van duurzaamheid en korte transportroutes.

“2022 wordt opnieuw een zeer uitdagend jaar – zowel vanuit menselijk als economisch perspectief. Onze orderboeken zijn goed gevuld, maar de verdere ontwikkeling van de pandemie en de situatie in de oorlogs- en crisisgebieden en de supply chain zijn moeilijk te voorspellen. Al met al verwachten we verdere groei en investeren we consequent in innovatie, digitalisering en duurzaamheid”, legt Dr. Oliver Jung uit.

Ook interessant: Festo toont unieke bioreactor op Hannover Messe 2022

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven