Ga naar hoofdinhoud

Euregio vergelijkt ons beroepsonderwijs met Duitse

De tweetalige brochure is bij de Euregio (Gronau) en op de website als download verkrijgbaar (foto: Euregio)

De Euregio, het grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise, heeft in samenwerking met Lambert Teerling, adviseur voor beroepsopleidingen, een brochure uitgegeven. Hierin worden voor het eerst het Duitse en het Nederlandse beroepsonderwijs en haar eigenheden samen toegelicht.

Voor de vele grensgangers en hun werkgevers in de regio is het naburige beroepsonderwijs vaak nog een onbegrijpelijk onderwerp. Wat schuilt er achter de afkorting BGJ aan de Duitse kant en wat wordt er bedoeld met BOL aan Nederlandse zijde? Om meer duidelijkheid te creëren heeft Lambert Teerling in opdracht van de Euregio een leidraad geschreven die precies die onduidelijkheden van het naburige beroepsonderwijssysteem toelicht.

Aan de hand van negen vragen, zoals ‘Wie betaalt?’ worden de belangrijkste bijzonderheden begrijpelijk uitgelegd. Zo verschilt de financiering in beide landen tamelijk sterk van elkaar: terwijl in Duitsland de financiële last merendeels door de opleidende bedrijven wordt gedragen, zijn het in Nederland de door de staat gefinancierde ROC’s.

Beroepsonderwijs vergeleken

Verrassend is de uitspraak dat een officiële erkenning van buitenlandse MBO diploma’s (zoals bijvoorbeeld van metselaars en koks) geen grote hindernis hoeft te zijn wanneer men over de grens wil werken. Veel belangrijker, aldus Lambert Teerling, is het om alle stakeholders te informeren over de inhoud van een buitenlandse opleiding om daardoor vertrouwen en transparantie te creëren. Voor andere beroepen (bijvoorbeeld in de verpleging) is een vereenvoudiging van de erkenning echter nog steeds noodzakelijk. Vooral ten tijde van krimp en braindrain is het belangrijk voor werknemers en -gevers zich ook aan de overkant van de grens te oriënteren.

Over de Euregio

De Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise. Het Euregio-gebied bestrijkt ca. 13.000 km2 en telt rond 3,4 miljoen inwoners. Aan Nederlandse zijde omvat het gebied de regio’s Twente en Achterhoek en delen van Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe, aan Duitse zijde het Münsterland, Landkreis Grafschaft Bentheim, de stad en de Landkreis Osnabrück en delen van het zuidelijke Emsland.

Euregio is in 1958 opgericht als het eerste regionale grensoverschrijdende samenwerkingsverband in Europa. Taak van de Euregio is de bevordering van de sociaal-culturele samenwerking en versterking van de sociaal-economische ontwikkeling van het grensgebied.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven