Ga naar hoofdinhoud

Data-acquisitiesysteem

Sigmatek introduceert een data-acquisitiesysteem dat door zijn modulariteit ge-schikt is voor uiteenlopende taken in meet- en bestu-ringstechnologie. Het real-time Ethernet-Varan netwerk biedt een communicatiesys-teem voor het gedecen-traliseerde gebruik. De distributie in de Benelux wordt verzorgd door SigmaControl.

Alle gemeten waarden in het hele systeem kunnen synchroon worden geregistreerd met de hoogst mogelijke data beveiliging. Zij kan worden uitgerust met maximaal acht basis modules, die elk acht meetkanalen hebben.

De fabrikant heeft een flexibele configuratie ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van maximaal 192 digitale of 64 analoge I/O’s. Het systeem kan worden geconfigureerd, indien nodig voor elke taak, zodat alle vereiste meetwaarden kunnen worden verzameld en verwerkt.

De verschillende kanalen van de meetmodules kunnen worden samen-gevoegd voor het opnemen van verschillende meetwaarden (4- 20 mA en +/- 10 V) specifiek voor de toepassing.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven