Ga naar hoofdinhoud

Data-acquisitie software

Hottinger Baldwin Messtech-nik (HBM) heeft een nieuwe versie van de Catman AP data-acquisitie software op de markt gebracht. Versie 3.2 beschikt over veel nieuwe functionaliteit, die het mogelijk maakt meetsys-temen gemakkelijk te confi-gureren en meetgegevens zonder programmeren te verzamelen, te visualiseren en te analyseren.

Veel ideeën voor de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid van Catman zijn ontstaan tijdens software clinics, waarin nieuwe gebruikers werden geobserveerd om ideeën voor verbeteringen op te doen. De meeste veranderingen in de nieuwe versie van Catman AP hebben daarom betrekking op de ‘usability’, zodat het systeem nog eenvoudiger in gebruik is. Er hoeft bij het opzetten van een meetkanaal alleen maar een summiere aanduiding van de beoogde meetopnemer te worden ingevoerd, waarna de software zelf met suggesties komt voor de keuze en configuratie van de meest geschikte sensor.

De nieuwe versie van Catman ondersteunt de nieuwste modules van de espressoDAQ- en QuantumX-productlijn. Ook zijn er formats voor de export van data in Matlab en RPC III toegevoegd.

NTP
Een belangrijke functionaliteit van de nieuwe Catman-versie is de moge-lijkheid om gedistribueerde systemen via Network Time Protocol (NTP) te synchroniseren. Dat betekent dat QuantumX data-ac quisitie-modules verspreid over meer locaties en zelfs hybride systemen – met name QuantumX en MGCplus – kunnen worden gesynchroniseerd.

Voor NTP-synchronisatie worden de apparaten met normale ethernet-kabels in sterconfiguratie op elkaar aangesloten en gesynchroniseerd via een zogenaamde NTP-server. NTP-synchronisatie kan worden ingezet wanneer synchronisatie via hardware (een Sync-kabel) niet mogelijk is en een synchroniteit van ongeveer 1 ms volstaat.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven