Ga naar hoofdinhoud

Converter WinCC naar Zenon

Copa-Data (vertegenwoordigd door SigmaControl) intro-duceert een WinCC-to-Zenon converter die het mogelijk maakt om projecten eenvou-dig naar Zenon te conver-teren. Met een wizard wordt het gebruikers van WinCC automatiseringssoftware makkelijk gemaakt om eenvoudig en veilig over te stappen naar het HMI/SCADA-systeem zenon.

Bij het starten van nieuwe automatiseringsprojecten wordt vaak diverse aanvullende software geëvalueerd. Een bekend struikelblok bij de overgang naar een nieuw SCADA-systeem zijn de daarmee gepaarde gaande hoge kosten. Vooral bij complexe applicaties die gedurende vele jaren zijn ont-wikkeld en uitgebreid, mag de geïnvesteerde tijd bij het verwerken van data niet worden onderschat.

Copa-Data pakt dit probleem aan met het conversieprogramma voor WinCC-to-Zenon. Een op programmeertaal C gebaseerde, open wizard zorgt ervoor dat schermen, variabelen en alarmconfiguratie van WinCC projecten, automatisch en betrouwbaar kunnen worden geïmporteerd in Zenon.

Alle gerelateerde instellingen worden exact overgedragen en zijn zonder enige beperking voor direct gebruik beschikbaar . Zodra de conversie is voltooid, kunnen gebruikers profiteren van alle functies van Zenon .

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven