Ga naar hoofdinhoud

Bosch Tech Compass 2023: technologie cruciaal in strijd tegen klimaatverandering

De Bosch Tech Compass laat zien dat in een door onzekerheden geteisterde wereld het vertrouwen in technologie blijft groeien (foto: Bosch)

Energiecrisis en klimaatverandering: de vraag die op ieders lippen brandt is hoe de mensheid kan voorzien in de vraag naar duurzame en betaalbare energie. Dat blijkt uit de Bosch Tech Compass 2023, een representatief onderzoek uitgevoerd in negen landen wereldwijd. In Nederland werden 600 respondenten gevraagd naar hun kennis en houding tegenover technologie. In onderstaande paragrafen worden de resultaten voor Nederland apart vermeld. In de algemene, wereldwijde resultaten zijn de antwoorden voor Nederland en België niet meegenomen.

Wereldwijd zijn de respondenten het grotendeels eens over het economisch potentieel van duurzame oplossingen en producten. Maar liefst 82% is van mening dat hoe meer een bedrijf zich inzet voor duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het in de toekomst zal zijn. Deze mening komt het meest voor in Brazilië en India (elk 87%) en het minst in de Verenigde Staten (73%).

Nu te weinig inzet voor duurzaamheid

In Nederland vindt 85% van de respondenten dat duurzame technologieën een noodzakelijke vereiste zijn voor elk bedrijf. 82% van hen vindt ook dat hoe meer een bedrijf investeert in duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het zal zijn in de toekomst. Als het gaat om de inzet van het bedrijfsleven voor klimaatactie suggereert het onderzoek dat er nog ruimte voor verbetering is. Meer dan de helft van de ondervraagden (58%) wereldwijd vindt dat slechts een minderheid van de bedrijven zich momenteel echt inzet voor duurzaamheid. In Nederland is 65% van de respondenten die mening toegedaan.

82% van de ondervraagden in Nederland denkt dat technologie oplossingen biedt voor klimaatverandering (bron: Bosch)

“Klimaatverandering tegengaan is de grootste opgave van onze tijd. Men verwacht dan ook terecht van bedrijven dat zij technische oplossingen bieden voor deze vraagstukken. Bosch gaat deze uitdaging aan en zet zich resoluut in voor veelbelovende technologieën zoals waterstofelektrolyse”, zegt Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch.

Klimaatverandering tegengaan met verschillende technologieën

In veel delen van de wereld wordt overgeschakeld op hernieuwbare energie. Maar mensen over de hele wereld zijn nog steeds terughoudend om volledig afstand te doen van kernenergie en fossiele brandstoffen zoals gas en olie voor energieopwekking. In totaal is 62% van de respondenten voorstander van het promoten van zonne-energie, terwijl 44 % wil dat er inspanningen worden geleverd om windenergie op te wekken.

Zonne- en windenergie

Deze meningen verschillen echter per land. In China (36%) en Frankrijk (31%) is de steun voor het promoten van kernenergietechnologie nog relatief sterk, terwijl de respondenten in de Verenigde Staten (olie: 21%, gas: 24%) en in India (olie: 22%, gas: 23%) aanzienlijk meer toegewijd blijven aan fossiele brandstoffen. De respondenten in Nederland zijn sterke voorstanders van het promoten van zonne- (62%) en windenergie (47%). Daarnaast vindt 44% van de respondenten ook dat waterstof meer gepromoot mag worden.

78% van de ondervraagden denken dat een focus op duurzaamheid leidt tot meer economisch succes (bron: Bosch)

Waterstof/brandstofcel

Gevraagd naar welke technologie het grootste potentieel heeft om duurzaamheid in de toekomst te stimuleren, kiest 71% van de Nederlandse respondenten voor waterstof/brandstofcel, gevolgd door biotechnologie (47%) en climate engineering (44%). Daarnaast antwoordt 45% van de Nederlandse respondenten dat waterstof tegen 2030 een ‘reguliere’ brandstof zal zijn; 25% verwacht dat dit tussen 2031 en 2040 het geval zal zijn.

Vertrouwen in technologie groeit

De Bosch Tech Compass laat zien dat in een door onzekerheden geteisterde wereld het vertrouwen in technologie blijft groeien. Wereldwijd gelooft 75% van de ondervraagden dat technologische vooruitgang de wereld een betere plek kan maken. In Nederland is het geloof iets minder groot (64%). Een overgrote meerderheid van de Nederlandse respondenten (87%) vindt wel dat technologische vooruitgang meer gefocust moet zijn op maatschappelijke problemen, zoals gezondheid, voedselvoorziening en klimaatverandering en minder op individuele noden zoals e-commerce of ruimtetoerisme.

Slechts 35% van de ondervraagden in Nederland denkt dat bedrijven serieus met duurzaamheid bezig zijn (bron: Bosch)

Duurzaamheid, mobiliteit en Industrie 4.0

83% van de respondenten wereldwijd gelooft dat technologie de sleutel is tot het tegengaan van klimaatverandering. Voor Nederland is dat 82%. Iets meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (53%) vindt dat op dit moment voldoende inspanningen worden geleverd voor de uitbouw van duurzame technologieën. “Digitalisering kan een bijzondere rol spelen bij duurzaamheid”, zegt Hartung. “We investeren in de ontwikkeling en uitbreiding van veelbelovende nieuwe technologieën, met een focus op duurzaamheid, mobiliteit en Industrie 4.0.”

64% van de ondervraagden in Nederland ziet dat technologie een positieve impact heeft (bron: Bosch)

Metaverse versus realtime world

Naast duurzaamheid geeft de Bosch Tech Compass ook interessante inzichten in andere vraagstukken zoals de metaverse. In deze virtuele wereld, waar mensen als avatars met elkaar omgaan in een driedimensionale ruimte gemodelleerd naar het echte leven, zal ook mobiliteit een rol spelen. 43% van de respondenten kan zich voorstellen een auto te kopen in de metaverse. De interesse en bereidheid daartoe zijn vooral groot in China (75%) en India (69%). Voor Nederland is dat slechts 31%.

In de werkelijke wereld blijft de Nederlander vasthouden aan de fiets als favoriete vervoermiddel in de toekomst (54%), gevolgd door de auto (48%). Ander opvallend resultaat is dat 68% van de Nederlandse respondenten een vreemde taal in zijn hersenen zou laten inplanten, mocht dat technisch mogelijk zijn om zo die taal vloeiend te kunnen spreken.

Representatief onderzoek

Voor de Bosch Tech Compass werden namens Robert Bosch GmbH personen van 18 jaar en ouder online ondervraagd in negen landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, Nederland en België). Het onderzoek werd uitgevoerd door de marktonderzoekers Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) in september 2022.

In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden 1.000 personen ondervraagd, in Brazilië, China, India en de VS waren dat elk 2.000 personen. In België waren dat er 400 en in Nederland 600. De willekeurige steekproeven zijn representatief voor de respectievelijke landen wat betreft regio, geslacht en leeftijd. De algemene cijfers zijn een gemiddelde van 7 landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). In deze cijfers zijn de resultaten van Nederland en België niet meegeteld.

Ook interessant: Bosch ontwikkelt aandrijfmodule met e-motor en inverter voor bestelauto’s

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven