Ga naar hoofdinhoud

Bijeenkomst over efficiënter gebruik pompsystemen

KEEA en UNETO-VNI organiseren op 19 oktober een bijeenkomst over de efficiency van aandrijfsystemen (foto: Holland Pomp Groep).

Op 19 oktober organiseren het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) en Uneto-VNI een bijeenkomst ‘Aandrijfsystemen 2017: trends in industrie’. De middag is bedoeld voor directeuren, managers, projectleiders, technisch ontwerpers/constructeurs, inkopers, engineers uit de industrie (chemie, food, metaal, kunststof) en de sectoren toelevering, installatie, machinebouw en advies, en de overheid.

Specialisten uit het vakgebied, waaronder technische dienstverleners, industriële bedrijven, leveranciers, fabrikanten en deskundigen van aandrijvingen informeren de aanwezigen over de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn trends in de industrie als het gaat om onderhoud, productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen?
  • Hoe denken beslissers in de industrie over uitbesteding, toepassen van smart technology en waar kunnen technische dienstverleners zich verbeteren?
  • Hoe zijn ‘smart’en ‘predictive onderhoud’ in te zetten voor het verbeteren van de efficiency van aandrijfsystemen – machines, motoren, besturingen, pompen, ventilatoren, apparaten en transportsystemen?

Bijeenkomst aandrijfsystemen

KEEA is een kennisnetwerk waarin RVO en brancheorganisaties Feda, Holland Pomp Groep en UNETO-VNI samenwerken aan projecten om de efficiency van aandrijfsystemen te verhogen.
De bijeenkomst wordt gehouden op 19 oktober van 14.00 – 18.00u bij Fieldlab Campione in Rijen. Deelname is gratis, maar aanmelding per email is verplicht, via , met vermelding van uw naam, bedrijf, en functie.

Holland Pomp Groep

Pompen behoren macro-economisch gezien tot de grootste verbruikers van energie. Het is dus de moeite waard om kritisch naar het ontwerp en vooral gebruik van pompen te kijken. Energetisch efficiënte pompsystemen krijgen dan ook met regelmaat aandacht. Dat gebeurt op vakbeurzen en in vakbladen zoals Aandrijftechniek, maar ook op andere fora zoals het Kennisnetwerk Efficiënte Aandrijfsystemen (KEEA) en – niet in de laatste plaats – ook bij de regelgevers in Brussel en Den Haag.

‘Brussel’ werkt – in nauw overleg met pompfabrikanten (Europump) en andere stakeholders – aan de revisie van de Ecodesign Pomp Richtlijn. Er is aandacht voor uitbreiding van de scope naar de ‘motor driven unit’ d.w.z. pomp + motor + frequentieregelaar en differentiatie naar constant en variabel belaste pompen.

Den Haag maakt beleid en is eindverantwoordelijk voor handhaving op energiebesparing. Dit is een vrij abstract begrip en in de regelgeving staan niet veel concrete ‘pompmaatregelen’. Wel algemene omschrijvingen als ‘rendabele maatregelen dient u toe te passen’. Afhankelijk van sector en bedrijfsgrootte zijn er specifiekere maatregelen genoemd, waaronder energiebesparingsrapportages etc..

Kansen en mogelijkheden

Maar  tussen beleid en realiteit ligt een behoorlijke ruimte. Dit blijkt uit diverse projecten en onderzoek vanuit het KEEA en andere bronnen. Het is een besef dat ook bij de overheid is doorgedrongen en zich vertaalt naar extra aandacht voor naleving.

Voor pompenleveranciers, waarvan vele zijn aangesloten bij Holland Pomp Groep binnen brancheorganisatie FME-CWM, bieden deze ontwikkelingen kansen. De toenemende aandacht voor Ecodesign, de noodzaak voor klanten om te voldoen aan de regels, en de overheid die mogelijkheden zoekt om de industrie energie efficiënter te laten produceren.

HPG werkt onder meer via het Kennisnetwerk EEA samen om deze kansen te benutten. In projecten en bijeenkomsten laten we mogelijkheden zien van nieuwe hoog efficiënte toepassingen en bieden we een platform voor kennisuitwisseling. De bijeenkomst op 19 oktober past uitstekend in dit kader.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven