Ga naar hoofdinhoud

Andere risicozones voor explosieveiligheid

Fabrikanten van producten moeten hun explosieveilige elektrotechnische en mechanische producten en apparaten laten testen en certificeren aan de hand van een groot aantal productnormen (foto: SEW-Eurodrive).

De elektrotechniek in omgevingen waarin explosiegevaar kan ontstaan, dient aan extra hoge veiligheidseisen te voldoen. Dat is vastgelegd in de Europese ATEX Richtlijnen 153 en 114 (ATEX staat voor Atmosphères Explosibles. explosieve atmosferen). De indeling van risicozones die in het kader hiervan moet worden gemaakt, gaat veranderen.

De Europese Richtlijn ATEX 153 strekt zich uit over de internationaal overeengekomen veiligheid van werkplekken. ATEX 114 gaat over de explosieveiligheid van producten, apparaten en installaties die in dergelijke omgevingen worden toegepast.

ATEX 114 is vooral gericht op de fabrikanten van producten. Zij dienen explosieveilige elektrotechnische en mechanische producten en apparaten te laten testen en certificeren aan de hand van een groot aantal productnormen. Voldoen ze aan de eisen, dan mogen zij er de voorgeschreven Europese CE Ex-markering op aanbrengen. Deze CE-markering geeft aan bij welke risico’s en in welke zones de producten worden geïnstalleerd en gebruikt.

Indeling in risicozones

De eisen om aan de verplichtingen te voldoen, zijn ondergebracht in de uitgebreide internationale normreeks NEN-EN-IEC 60079, die binnen de EU bij de Richtlijnen zijn geharmoniseerd. Deel 10-1 daarvan behandelt de indeling in risicozones binnen omgevingen waarin explosies zouden kunnen ontstaan door ontvlambare gassen en dampen. Deel 10-2 strekt zich uit over de zone-indeling bij explosiegevaar door rondwervelende stoffen. Deze twee delen zijn nu vernieuwd en vertaald in het Nederlands.

Aan de hand van deze nieuwe delen en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910 worden de risico’s geïnventariseerd en de vorm en omvang van de gevarenzones vastgesteld. Op basis van de voorgeschreven CE-markering op het explosieveilig elektrisch materieel wordt bepaald in welke afzonderlijke zones het mag worden toegepast.

Voor de installatie van explosieveilige producten wordt verwezen naar onder meer deel 14 van NEN-EN-IEC 60079. Dit deel is van toepassing op de installatie die als één geheel uit de afzonderlijke componenten en materialen wordt samengesteld.

(bron: NEN)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven