Ga naar hoofdinhoud

Analysesoftware

De Zenon Analyzer software van Copa-Data (vertegen-woordigd door SigmaCon-trol) is ontworpen om alle belangrijke informatie van productieprocessen of energiemanagement weer te geven. Dat gebeurt in een duidelijk grafisch overzicht, zodat uitgebreide evaluaties voor de operationele effi-ciency kunnen worden gemaakt.

Zenon Analyzer is niet alleen nuttig voor productie- en fabrieksmanagers, maar ook voor bedrijfsleiding en financiële administratie. Veranderende prijzen van grondstoffen en apparatuur, fluctuerende vraag en de kosten-druk op de wereldwijde markten dwingend bedrijven tot een groot aan-passingsvermogen in hun productie. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de huidige eisen van de markt en om continu verbeteringen aan te brengen in efficiëntie en effectiviteit.

De dynamische productierapportage analyseert alle relevante data verkregen uit de productie. De resultaten bieden product managers een alomvattend en duidelijk overzicht van historische activiteiten en van de huidige situatie. Deze rapportages gebruiken zowel real-time als historische data voor evaluaties. Gebruikers kunnen gestandaardiseerde, vooraf gedefinieerde templates implementeren om het hulpprogramma snel en efficiënt toe te passen.

Er is ook een mogelijkheid om gedefinieerde rapporten aan te passen en volgens bedrijfsspecifieke vereisten weer te geven. De rapportage kan ook worden gebruikt als basis voor kwaliteitscontrole of het naleven van gestelde eisen. Bedrijven kunnen de Zenon Analyzer als afzonderlijk vrij configureerbare toepassing of in combinatie met Zenon als HMI/SCADA oplossing implementeren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven