Ga naar hoofdinhoud

AI: Unesco roept regeringen op om het Global Ethical Framework te implementeren

(foto: Shutterstock)

Naar aanleiding van oproepen van meer dan 1000 technici deze week om een ​​pauze te nemen in de training van de krachtigste AI-systemen, waaronder Chat GPT, roept Unesco landen op om haar aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie onmiddellijk volledig uit te voeren. Dit mondiale normatieve kader, unaniem aangenomen door de 193 lidstaten van de Organisatie, biedt alle nodige waarborgen.

“De wereld heeft sterkere ethische regels nodig voor kunstmatige intelligentie: dit is de uitdaging van onze tijd. De Aanbeveling van Unesco over de ethiek van AI stelt het passende normatieve kader vast. Onze lidstaten hebben deze aanbeveling in november 2021 allemaal onderschreven. Het is hoog tijd om de strategieën en regelgeving op nationaal niveau uit te voeren. We moeten de daad bij het woord voegen en ervoor zorgen dat we de doelstellingen van de aanbeveling halen”, aldus Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco.

Ethisch gebruik van AI

Unesco’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence is het eerste wereldwijde raamwerk voor het ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie. Het begeleidt landen bij het maximaliseren van de voordelen van AI en het verminderen van de risico’s die het met zich meebrengt. Daartoe bevat het waarden en principes, maar ook gedetailleerde beleidsaanbevelingen op alle relevante gebieden.

Zelfregulering niet voldoende

Unesco maakt zich zorgen over veel van de ethische kwesties die deze innovaties met zich meebrengen, met name discriminatie en stereotypering, waaronder de kwestie van genderongelijkheid, maar ook de strijd tegen desinformatie, het recht op privacy, de bescherming van persoonsgegevens en mensen- en milieurechten.
Zelfregulering door de sector is duidelijk niet voldoende om deze ethische schade te voorkomen. Daarom biedt de aanbeveling de instrumenten om ervoor te zorgen dat AI-ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de rechtsstaat, schade wordt voorkomen en ervoor zorgt dat wanneer er schade wordt berokkend, verantwoordingsplicht en herstelmechanismen worden nageleefd.

Readiness Assessment tool

In de Aanbeveling van UNESCO staat een Readiness Assessment tool centraal. Deze tool stelt landen in staat om de competenties en vaardigheden vast te stellen die nodig zijn in het personeelsbestand om te zorgen voor een robuuste regulering van de kunstmatige-intelligentiesector. Het bepaalt ook dat de staten regelmatig verslag uitbrengen over hun vorderingen en hun praktijken op het gebied van kunstmatige intelligentie, met name door om de vier jaar een periodiek verslag uit te brengen.

Meer dan 40 landen

Tot op heden werken meer dan 40 landen in alle regio’s van de wereld al samen met Unesco om AI-checks and balances op nationaal niveau te ontwikkelen, voortbouwend op de aanbeveling. Unesco roept alle landen op om zich aan te sluiten bij de beweging die het leidt om een ​​ethische AI ​​op te bouwen. Een voortgangsrapport zal worden gepresenteerd op het Unesco Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in Slovenië in december 2023.

Ook interessant: Frans-Duitse alliantie ontwikkelt label voor betrouwbare AI

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven