Ga naar hoofdinhoud

Nieuw golfenergieconcept succesvol getest

Het Maritiem Research Instituut Nederland (Marin) heeft afgelopen week de eerste succesvolle modelproeven uitgevoerd met een nieuw golfenergieconcept. Golfenergie is goed te combineren met offshore windparken: de ruimte tussen de windmolens kan goed worden gebruikt voor golfenergiesystemen, waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van de elektrische kabels naar de kust.

Het idee voor het groene golfenergieconcept is voortgekomen uit bestaand onderzoek. Normaliter probeert Marin voor klanten de scheepsbewegingen en het groenwater (het water over de boeg van een schip in hoge golven) te minimaliseren. De kennis die daarvoor nodig is, wordt nu andersom gebruikt: de bewegingen van het schip en de hoeveelheid groenwater worden zo groot mogelijk gemaakt om daarmee energie op te wekken.

Renewable Energy Team
Marin doet onderzoek in het kader van het nieuwe Renewable Energy Team (RENT), bedoeld om de maritieme kennis van het instituut te gebruiken voor de ontwikkeling van duurzame energie op zee uit wind, golven en stroom. Het instituut wil samen met de Nederlandse maritieme industrie verder werken aan het ‘Groenwaterconcept’ en andere duurzame energieconcepten.

Geconcentreerde windenergie
Golfenergie is in feite een geconcentreerde vorm van windenergie: de wind strijkt over een grote afstand over het zeeoppervlak en draagt dus energie over aan de golven. In relatief kleine golfhoogtes is daarom al een grote hoeveelheid energie aanwezig.

Europa beschikt over een gemiddelde golfenergie van 50kW per meter kustlengte, een totaal van ongeveer 2TW. Ook als daar slechts een klein deel van gewonnen kan worden, is dat een grote hoeveelheid duurzame energie. De eerste stappen zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor de kust van Portugal door plaatsing van systemen met een vermogen van 750kW per stuk.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven