Ga naar hoofdinhoud

‘Green deal’ Uneto-VNI, Feda en overheid

Door gebruik te maken van energiezuinige aandrijfsys-temen kan de Nederlandse industrie tot wel 20% op de elektriciteitskosten bespa-ren. In de praktijk gebeurt dit echter te weinig. Daarom sluiten het Ministerie van Economische Zaken, Land-bouw en Innovatie (ELenI) en de branche-organisaties Uneto-VNI en Feda vandaag in Den Haag een ‘Green deal’. De afspraak moet leiden tot grootschalige toepassing van aan-drijfsystemen die zuiniger omgaan met energie en daarmee tot reductie van de CO2-uitstoot.

Met de ‘green deal’ zetten Uneto-VNI en Feda zich in om de komende tijd 35 projecten uit te voeren met energiezuinige elektrische aandrijfsystemen. Daarnaast gaan de initiatiefnemers trainingen opzetten om industriële afnemers bewust te maken van de besparingsmogelijkheden. Ook gaan zij eventuele knelpunten bij de financiering wegnemen. De green deal heeft een looptijd tot eind 2015.

Korte terugverdientijd
Volgens Uneto-VNI is de industrie terughoudend bij investeringen in mo-derne aandrijfsystemen. Ze laten daardoor kansen liggen om hun concur-rentiepositie te versterken. De Europese richtlijn die van kracht is sinds juni 2011 en strengere eisen stelt aan de energiezuinigheid van elektromotoren, is bij veel bedrijven nog niet bekend.

Ook de overheid speelt een belangrijke rol in de nu gesloten green deal. De Rijksoverheid gaat de toepassing van energiezuinige aandrijftechniek in de publieke sector, zoals bij waterschappen, waterleidingbedrijven, zwembaden en overheidsgebouwen stimuleren en fungeren als aanjager in contacten met industriële eindgebruikers. (foto: Aproco)

Onderstaand filmpje van Agentschap NL zet de noodzaak en voordelen van elektrische aandrijvingen nog eens op een rijtje.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven