Film nieuws

De ogen als muis

Oogbeweginganalyse wordt tegenwoordig vaak met een zogeheten ´eye tracking´ systeem uitgevoerd. Het gaat er daarbij om, dat met behulp van geschikte tech-nische hulpmiddelen de ogen respectievelijk de kijkbewe-gingen van de proefpersoon worden opgetekend om dit aan de hand van verschei-dene vragen uit te werken. Eye-Tracking wordt vaak gebruikt bij de marktonderzoekanalyses over de effectiviteit van reclamecampagnes en onderzoeken naar gebruiksvriendelijkheid van Internet sites. De Universität Regensburg ontwikkelt een systeem, waarmee een computer direct door de ogen kan worden bestuurd.

Eye Tracking wordt vaak gebruikt bij de marktonderzoekanalyses over de effectiviteit van reclamecampagnes en onderzoeken naar gebruiksvriende-lijkheid van Internet sites. Onderzoekers van het vakgebied media infor-matica van de Universität Regensburg hebben in samenwerking met de Leerstoel voor patroonherkenning van de Universität Erlangen- Neurenberg een prototype voor het met het oog besturen van een computer ontwikkeld.

Bright Eyes

In ´Bright Eyes´ werd het kijkpatroon van een computergebruiker real-time geanalyseerd en dit werd gebruikt voor de dynamische systeemaanpassing van het beeldscherm. Met andere woorden: de computer ziet of weet, wat de gebruiker gezien of niet gezien heeft en trekt daaruit onmiddellijk praktische consequenties, doordat hij het programmaverloop en de presentatie van informatie overeenkomstig aanpast.

Bij ‘Bright Eyes’ worden de oogbewegingen van een PC-gebruiker door een eye tracking systeem opgenomen. De cursor op het beeldscherm volgt daarop de blik van de gebruiker, die op deze manier aparte programma ’s direct met zijn ogen besturen kan. Het gebruik van de muis wordt op deze manier voor verschillende toepassingen overbodig. Voor testdoeleinden ontwikkelden wetenschappers een E-Learning omgeving om het gebruik van de nieuwe interactieve methode te demonstreren.

Voor oogbesturing zijn talrijke toepassingen te bedenken in het kader van IT-veiligheid of E-Learning. Met deze voorziening kan de computer zich aanpassen aan de leermethode en het individuele leergedrag van de gebruiker en kan daarop overeenkomstig te reageren. Op onderstaand filmpje wordt het systeem gedemonstreerd.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven