Ga naar hoofdinhoud

Technische haalbaarheidsstudies toegekend door consortium H2opZee

Schematische weergave van werking concept H2opZee

Het H2opZee consortium, bestaande uit RWE en Neptune Energy, kent een haalbaarheidsstudie-contracten toe aan Siemens Gamesa – fabrikant van windturbines – en de Nederlandse engineering-bedrijven H2SEA en Enersea. Dit ter ondersteuning van beginnende engineering-werkzaamheden als onderdeel van een haalbaarheidsstudie. Het consortium heeft tot doel het offshore groene waterstofproject H₂opZee in de Noordzee vóór 2030 te ontwikkelen.

H₂opZee is in februari 2022 aangekondigd en het consortium maakt voortgang bij de verdere uitwerking van hun plannen om dit project te realiseren. Zo ging in juni een gezamenlijke haalbaarheidsstudie van start die tot de zomer van 2023 zal duren. Deze studie is onderdeel van de eerste fase van het H₂opZee -project.

Tijdens deze fase worden verschillende technische concepten en ontwikkelingslocaties geëvalueerd om vast te stellen wat de optimale oplossing is voor het offshore genereren van groene waterstof. Dit zal vervolgens via een pijpleiding naar de kust worden getransporteerd. In de volgende fase start de implementatie van het project. Voor deze fase wordt nog een methodologie voor een aanbestedingsprocedure vastgesteld.

Offshore-infrastructuur op Noordzee

De aangekondigde contracten omvatten het conceptontwerp en de engineering van het offshore-platform. Dit technische contract is gegund aan H2SEA. Het pijpleidingconceptontwerp is toegekend aan Enersea en die voor het conceptontwerp voor het windturbinesysteem aan Siemens Gamesa.

De overige technische werkzaamheden worden in-house uitgevoerd door de engineering-afdelingen van RWE en Neptune Energy. Het consortium werkt daarnaast nauw samen met de eigenaren van offshore-infrastructuur op de Noordzee om exportmogelijkheden via het bestaande pijpleidingennetwerk naar de kust te onderzoeken. De nieuwe contracten zijn met ingang van augustus 2022 van kracht.

Industrie koolstofvrij maken

Rogier Miesen, RWE Country Chair Nederland: “Het is goed dat we met het H₂opZee-consortium de volgende stap zetten om het project verder te helpen. Grootschalige productie van groene waterstof met wind op zee is een belangrijke oplossing om de industrie koolstofvrij te maken. Een demonstratieproject zoals H₂opZee helpt ons om beter te begrijpen hoe dit in de praktijk kan worden gebracht. Dankzij onze samenwerking met partners zoals Neptune Energy, Siemens Gamesa, H2SEA en Enersea komen we dichter bij het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.”

Volgende stap in energietransitie

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland: “Na de succesvolle uitrol in het Nederlandse deel van de Noordzee van windmolenparken die groene stroom produceren, is offshore groene waterstof de volgende stap in de energietransitie. Dit is cruciaal voor onze toekomstige binnenlandse energievoorziening. Het kan op de Noordzee worden geproduceerd, waardoor Nederland een voortrekkersrol kan vervullen bij de levering van groene energie aan Noordwest-Europa. Tegelijkertijd wordt de behoefte om waterstof te importeren en daarmee de afhankelijkheid van andere landen, verminderd.”

Bestaande gasinfrastructuur

“Door hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur kan de energietransitie sneller, goedkoper en schoner verlopen. Deze infrastructuur voldoet in technisch opzicht aan alle eisen en is al beschikbaar; inclusief aanlanding en mogelijke verbindingen met andere landen, zoals Noorwegen, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.”

“De lessen die we uit de PosHYdon-pilot leren, worden toegepast op H₂opZee. Hoe sneller we groene waterstof op zee kunnen opschalen, hoe eerder sectoren als de chemische industrie en staalindustrie kunnen verduurzamen. Met H₂opZee kan Nederland uitgroeien tot een wereldleider op dit gebied. Daarom zijn wij, samen met RWE, erg enthousiast over H₂opZee en wat het Nederland te bieden heeft.”

Speciaal ontwikkeld offshore windpark

H₂opZee heeft als doel om 300 tot 500 megawatt (MW) elektrolysecapaciteit ver in de Noordzee op te wekken voor de productie van groene waterstof, aangedreven door een speciaal hiervoor ontwikkeld offshore windpark. De waterstof wordt vervolgens via een pijpleiding naar land vervoerd. De pijpleiding heeft een capaciteit van 10 tot 12 gigawatt (GW) en is al geschikt voor de uitrol van groene waterstofproductie op gigawatt-schaal in de Noordzee.

Concurrentiepositie Nederlandse industrie versterken

Het project is een initiatief van TKI Wind op Zee. Dit is een door de Nederlandse overheid ondersteund initiatief, dat mensen, kennis en financiering bij elkaar brengt om de offshore energietransitie op de Noordzee te realiseren. Het project behoort tot de eerste ter wereld van deze aard en omvang. De opgedane kennis en expertise zullen de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie versterken, bijdragen aan de totstandkoming van een waardeketen voor offshore wind en groene waterstofproductie in Nederland, en technologie en kennis opleveren die wereldwijd geëxporteerd kunnen worden.

Het project bouwt voort op de pilots AquaVentus en PosHYdon, waarvan de belangrijkste leerpunten worden benut om risico’s van de grootschalige uitrol van offshore groene waterstofproductie te beperken.

Ook interessant: Bosch stimuleert de ontwikkeling van een waterstofeconomie

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven