Ga naar hoofdinhoud

Zijn biobrandstoffen interessant voor luchtvaart?

Biobrandstoffen zullen de komende jaren geen belang-rijke rol spelen in de inter-nationale luchtvaart, omdat ze twee keer zo duur zijn als traditionele brandstof. Bio-brandstoffen zouden pas over een tiental jaren con-currerend kunnen zijn, als de productie goedkoper is en de (momenteel gebruikte) kerosine beduidend duurder zou zijn.

Onder deze condities zouden biobrandstoffen in 2050 een aandeel van 10% in het brandstofverbruik van de luchtvaart wereldwijd kunnen hebben. Dat komt ongeveer overeen met de hoeveelheid biobrandstoffen, die in 2010 wereldwijd in het straatverkeer wordt verbruikt.

Een studie van het Imperial College London, het Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) en het Deutsche Biomasseforschungs-zentrum (DBFZ) in opdracht van het Internationale Energie Agent-schap (IEA) komt tot deze conclusie. Deze studie, The Potential Role of Biofuels in Commercial Air Transport  Biojetfuel van  IEA Bioenergy Task 40 -Sustainable International Bioenergy Trade), kunt u downloaden van de website van Bioenergytrade.

Groei
Volgens prognoses van de International Air Transport Association zal het internationale luchtverkeer de komende jaren verder groeien. De IATA rekent met een toename van 5% per jaar. De vervanging van oudere vliegtuigen kan een verbetering van de efficiency bieden van 3%.

Dat betekent, dat ook het verbruik van brandstof in de komende jaren zal stijgen. De luchtvaartindustrie heeft zich echter verplicht tot een CO2-neu-trale groei vanaf 2020 en tot een halvering van de emissies in 2050.

Deze verplichtingen en de uitbreiding van de Europese emissiehandel richting de luchtvaartindustrie zetten deze sector onder druk om naar alternatieven te zoeken. Bovendien wordt een verdere prijsstijging van de klassieke brandstoffen verwacht.

Biobrandstoffen
Biobrandstoffen golden in de branche lang als een van de beste alterna-tieven voor de korte en middellange termijn voor kerosine. Maar na deze studie van Britse en Duitse onderzoekers houden deze ideeën geen stand.

In de nabije toekomst rekenen de onderzoekers niet op een doorbraak bij het gebruik in de luchtvaart. Daarvoor zijn de klassieke brandstoffen te goedkoop of de biobrandstoffen te duur, zodat de overgang voor de maat-schappijen economisch in het gedrang zou komen.

Er zou een impuls kunnen ontstaan als (uit aardolie geproduceerde) kero-sine in de toekomst zwaarder wordt belast en ook de zogenaamde kool-stofkosten in de prijs zouden zijn opgenomen. Bovendien moeten dan de prijzen van biobrandstoffen dalen, wat alleen haalbaar is als de produc-tiekosten verder omlaag gaan en de vraag stijgt.

HEFA en FT
Op dit moment zijn biobrandstoffen twee keer zo duur als kerosine. Bovendien zijn op dit moment maar geringe hoeveelheden van voldoende kwaliteit beschikbaar. Om het gewicht niet te veel te laten stijgen, moeten vliegtuigbouwers gebruik maken van energierijke brandstoffen.

Met gehydrogeneerde oliën en vetten (Hydrogenated Esters and Fatty Acids, HEFA) en zogenaamde Fischer-Tropsch brandstoffen (FT) bestaan er wel technieken om de benodigde biobrandstoffen te produceren en deze later aan de klassieke kerosine toe te voegen.

Verschillende vliegtuigmaatschappijen en de US Air Force voeren al expe-rimenten uit met dergelijke brandstoffen. Op de korte termijn, komen vooral de gehydrogeneerde oliën en vetten (HEFA) en op de lange termijn ook de Fischer-Tropsch (FT) in aanmerking.

Als veel belovende bronnen gelden op korte termijn de wisselplantages, houtresten en de camelina sativa (dotterlein). Op langere termijn komen ook algen en planten in aanmerking. Hiervan moet de productie wel sterk worden verhoogd

Bovendien moeten nieuwe systemen voor logistiek en internationale overeenkomsten voor wegtransport worden opgesteld. Duurzame oplos-singen hebben daardoor op korte termijn geen mogelijkheid voor groot-schalige toepassingen van biobrandstoffen in de luchtvaart.

Brandstof of voedsel
Los daarvan staat de discussie of we wel zoveel kostbare grond voor biobrandstof vrij moeten maken als we die grond ook kunnen gebruiken voor landbouw, veeteelt, recreatie en niet te vergeten natuur.

Als biobrandstoffen voor de luchtvaart van de toekomst moeten worden gewonnen uit biobrandstoffen van de eerste generatie, dan zou dit op korte termijn de vraag naar palm-, soja- en koolzaadolie sterk verhogen en zodoende deze controverse verscherpen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven