Ga naar hoofdinhoud

Workshop 3D-Viewmodellen voor maritieme industrie

Op de avonden van 21 december 2005 en 11 januari 2006 organiseert Holland Marine Equipment in Groningen een workshop over nut en toepassings- mogelijkheden van 3D-Viewmodellen in het mari- tieme engineeringproces. De workshop informeert engineers werkzaam bij onder meer toeleveran- ciers, reders en engineeringbureaus over 3D-Viewmodellen. HME wil gezamenlijk gebruik ervan stimuleren teneinde productontwikkeling en productieproces te verbeteren.

3D-Viewmodellen kunnen in de engineeringfase naast of in plaats van 2D-tekeningen worden gebruikt voor een snelle uitwisseling van informatie en afstemming over opstelling van bijvoorbeeld componenten, systemen en leidingloop. Tijdens de bouw- en installatiefase kan een model worden gebruikt als aanvulling op productietekeningen, voor een snel 3D-inzicht in de te maken installatie of constructie. Verder kunnen inspecteurs van reders, klassebureaus en andere instanties 3D-modellen benutten ter beoordeling van ruimtelijke indeling, systeem lay-outs en ter voorbereiding van inspecties aan boord. In het kader van Total Cost of Ownership kan men met het 3D-model reeds beoordelen of er voldoende ruimte is voor in/uitbouw van apparatuur die regelmatig vervangen/geïnspecteerd moeten worden.

In de workshop wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde eBrowser, een  internettoepassing van NUPAS/Cadmatic waarmee gebruikers ‘door het virtuele schip lopen’ en informatie van systemen en apparatuur opvragen en inkijken. De workshop is ontwikkeld in samenwerking met TechnoMatch Maritieme Techniek, BlesMA BV en Numeriek Centrum Groningen en wordt door hen uitgevoerd.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven