Ga naar hoofdinhoud

Wereldwijd chronisch tekort aan hoogopgeleiden

Veel landen worden op dit moment geconfronteerd met een hoge, stijgende werkloosheid maar tegelijkertijd een chronisch tekort aan hooggeschoold personeel. Dit wordt veroorzaakt door een inflexibele arbeidsmarkt, kwaliteit van onderwijs en de economische crisis. Dit leidt tot een hevige wereldwijde concurrentiestrijd om talent en stijgende salarissen voor hooggekwalificeerd personeel. Deze conclusies komen voort uit onderzoek van werving- en selectiebureau Hays en Oxford Economics.

De Hays Global Skills Index 2012 geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en de beschikbaarheid van professionele competenties in de 27 belangrijkste economieën van de wereld. Uit het onderzoek blijkt dat er in Nederland nauwelijks sprake is van een zogeheten ‘talent mismatch’, een lange termijn werkloosheid in combinatie met lang openstaande vacatures.

Hieruit blijkt dat het beschikbare arbeidspotentieel in ons land over de vaardigheden beschikt waar werkgevers naar op zoek zijn. Ook is er in Nederland geen sprake van een algemene loondruk op de arbeidsmarkt. Daar tegenover staat dat er wel een hoge loondruk is binnen industrieën met een grote behoefte aan talent, zoals de hightech sector.

Wereldwijde situatie
Het rapport toont dat elk onderzocht land wordt geconfronteerd met specifieke problemen op de arbeidsmarkt voor professionals. Zo hebben 16 van de 27 landen in zekere mate last van krapte op de arbeidsmarkt ondanks de wereldwijde economische vertraging. Als gevolg hiervan ontstaat looninflatie maar worden ook belangrijke functies niet ingevuld, waardoor verdere economische groei wordt tegengehouden.

De zwaarst getroffen landen zijn Duitsland en de Verenigde Staten, met grote tekorten aan hooggeschoold personeel en tegelijkertijd een hoge werkloosheid. Aan de andere kant van de schaal, voornamelijk in de eurozone, zitten de landen met wat meer speelruimte op de arbeidsmarkt. Landen als Italië en België hebben het minst te maken met een tekort aan hoogopgeleiden.

Index van 0 tot 10
De Hays Global Skills Index geeft elk land een score tussen de 0 en 10 op basis van zeven essentiële factoren die invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. De score wordt berekend aan de hand van een analyse van zeven verschillende onderdelen waaronder onderwijsniveau, flexibiliteit van de arbeidsmarkt en loondruk.

Een score boven het middelpunt van 5.0 suggereert dat werkgevers moeite hebben om de benodigde competenties in te vullen en te maken hebben met schaarste op de arbeidsmarkt. Een score van lager dan 5.0 wijst op een minder kritische arbeidsmarkt met weinig beperkingen in het aanbod van geschoolde arbeidskrachten.

Nederland scoort een 4.2 in het onderzoek. Dit wijst er op dat vraag en aanbod toch redelijk in balans zijn en de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt gematigd is. Maar binnen technische en innovatieve sectoren doen zich wel degelijk tekorten aan hooggeschoold personeel voor.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven