Ga naar hoofdinhoud

Wereldenergiebehoefte stijgt tot 2040 met 56%

In de komende drie decennia zal het wereldwijd energieverbruik naar verwachting met 56% toenemen als gevolg van de groei in zich ontwikkelende landen. Dat staat in de International Energy Outlook 2013 van de US Energy Information Administration (EIA) die eind vorige week is gepubliceerd.

De toenemende welvaart in China en India is een belangrijke factor in de vooruitzichten voor de wereldwijde energiebehoefte. Deze twee landen zijn samen goed voor helft van de totale stijging in het energieverbruik tot en met 2040.

Dit zal een vergaand effect op de ontwikkeling van de wereldenergiemarkten hebben. Schone brandstof technologie speelt ook een belangrijke rol in de vooruitzichten. Naar verwachting zullen duurzame energie en kernenergie in de onderzochte periode sneller groeien dan fossiele brandstoffen.

IEO2013 presenteert geactualiseerde prognoses voor de wereldenergiemarkten tot 2040. De studie houdt geen rekening met potentiële wetgeving of beleid die van invloed kunnen zijn op de energiemarkten.

Enkele belangrijke bevindingen
Het mondiale energieverbruik stijgt van 524 biljard Britse thermische eenheden (Btu) in 2010 tot 820 biljard Btu in 2040. De stijging van het wereldenergieverbruik gebeurt grotendeels in zich ontwikkelende landen, waar de groei het gevolg is van een sterke, economische groei op lange termijn. De helft van de totale stijging wereld energieverbruik toegeschreven aan China en India.

Het rapport voorziet tot 2040 een toename van het mondiale energieverbruik uit alle energiebronnen. Fossiele brandstoffen zullen naar verwachting veel van de energie die wereldwijd wordt gebruikt blijven leveren. Hoewel petroleum en andere vloeibare brandstoffen de grootste bron van energie blijven, zal het wereldaandeel van de vloeibare brandstoffen dalen van 34% in 2010 naar 28% in 2040.

Duurzame energie en kernenergie zijn ’s werelds snelst groeiende energiebronnen, met elk jaar een toename met 2,5%. Niettemin zullen in 2040 fossiele brandstoffen in bijna 80% van wereldwijde energiebehoefte voorzien.

Aardgas is de snelst groeiende fossiele brandstof in de vooruitzichten. Het wereldwijde aardgasverbruik groeit met1,7 % per jaar. Toenemende beschikbaarheid van gewonnen gas, schaliegas en uit kolen gewonnen methaan ondersteunen de groei van het wereldwijd voorziene gasgebruik.

Energie uit kolen groeit tot 2030 sneller dan energie uit vloeibare brandstoffen door toename in de Chinese consumptie en de matige groei in lichte brandstoffen. Dit wordt enerzijds toegeschreven aan de trage groei in lidlanden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) landen, anderzijds aan de aanhoudend hoge olieprijzen.

Andere factoren
De Brent-olie spot prijs bedroeg in gemiddeld $ 112 per vat. De korte termijn vooruitzichten voor juli 2013 zijn gemiddeld $ 105 per vat voor 2013 en $ 100 per vat in 2014. Maar de prijzen zullen naar verwachting op de lange termijn echter stijgen. De olieprijs op de wereldmarkt zal naar verwachting $ 106 per vat bedragen in 2020 en $ 163 per vat in 2040.

Bijna 80% van de groei in duurzame elektriciteitsopwekking is afkomstig uit waterkracht en windenergie. Met name de bijdrage van windenergie is de afgelopen tien jaar snel gegroeid en deze trend zet zich voort in de toekomst.

Van de hernieuwbare generatie die over de onderzochte periode wordt toegevoegd, is 52% afkomstig van waterkracht en 28% van windenergie. Het grootste deel van de groei in het genereren van waterkracht (82%) vindt plaats in niet-OESO-landen, terwijl meer dan de helft van de groei in windenergie (52%) in de OESO-landen tot stand komt.

De elektriciteitsproductie uit kernenergie neemt wereldwijd toe van 2,6 biljoen kWh in 2010 tot 5,5 biljoen kWh in 2040. De toenemende zorg over de veiligheid van energie en de uitstoot van broeikasgassen ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe nucleaire capaciteit. De factoren die ten grondslag liggen aan de vooruitzichten voor kernenergie in het rapport zijn gemengd.

Het rapport houdt rekening met gevolgen van de kernramp in Fukushima in maart 2011, met de geplande buitengebruikstelling van nucleaire capaciteit in OESO-landen in Europa onder de huidige regimes, en de aanhoudend sterke groei van kernenergie niet-OESO-landen in Azië.

Bij de huidige politiek en regelgeving om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, zal de wereldwijde energiegerelateerde uitstoot van kooldioxide stijgen van ongeveer 31 miljard ton in 2.010 tot 36 miljard ton in 2020 en vervolgens tot 45 miljard ton in 2040. Dit betekent een stijging van 46% over een periode van dertig jaar.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven