Ga naar hoofdinhoud

Website over monsternametechnologie

Onder het motto ‘don’t gamble with your sample’ is Hitma Groep een platform gestart dat geheel in het teken staat van monsternametechnologie (www.monstername.nl) Specialisten van Hitma vestigen hiermee de aandacht op het belang van betrouwbare monstername. Op basis van de uitkomst van een monsteranalyse worden tenslotte belangrijke beslissingen genomen m.b.t. de kwaliteit en veiligheid van een proces en/of eindproduct.

Meer kennis van monsternametechnologie en het gebruik van de juiste monsternamesystemen leveren kwaliteitsvoordelen en kostenbesparing op in o.a. de farmacie en voedingsmiddelen- en procesindustrie, maar nadrukkelijk ook in de hydrauliek en smeersystemen. 

Betrouwbare monsters nemen van vloeibare of vaste stoffen uit een (sanitair) proces is een uitdaging. Als het bemonsteren niet correct wordt uitgevoerd en dus een verkeerd monster oplevert, brengt dit onvoorziene kosten en risico’s met zich mee; Bijvoorbeeld bij onterechte afkeur van een batch. Daar komt het extra werk dat hieruit voorvloeit nog bij.

Keuze monstername-equipment
Monstername vindt plaats onder diverse omstandigheden. In een beschermde omgeving, zoals een cleanroom, maar ook in industriële productieomgevingen. Invloeden van buitenaf moeten hierbij worden uitgesloten. Ook de keuze van de monstername-equipment en de plaats waar de kraan, afsluiter of unit wordt geplaatst spelen een grote rol.

Tevens moet rekening worden gehouden met eventuele sterilisatieprocedures van systemen waarop de monstername-apparatuur wordt gemonteerd. Al deze zaken worden op monstername.nl onder de loep genomen.

Training en ervaring
Het nemen van representatieve monsters is een vak apart. Er moet een aantal specifieke handelingen worden verricht voor en tijdens het bemonsteren. De kwaliteit dient consistent te zijn, ongeacht de persoon die het monster neemt. Dit is te realiseren door medewerkers te trainen in het (veilig) nemen van goede monsters. Ook over deze trainingen informeert Hitma de industrie via Monstername.nl. Monstername.nl is ook actief op Twitter (@bemonsteren), Linkedin en Facebook

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven