Ga naar hoofdinhoud

VVD-kamerlid bezoekt Feda

Erik Ziengs, woordvoerder MKB van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, bracht onlangs een bezoek aan Eriks Aandrijftechniek in Schoonhoven. Hij werd ontvangen door directeur Egbert Stremmelaar in zijn functie van voorzitter van de Federatie Aandrijven en Automatiseren (Feda).

Doel van deze bijeenkomst was om politiek Den Haag nauwer bij de industrie te betrekken en een beter inzicht te geven in de positie en de problematiek van de Nederlandse (toeleverings)industrie. Anderzijds wilde Stremmelaar het kamerlid kennis laten maken met de kernactiviteiten en de onderwerpen waarmee de Feda zich bezighoudt.

“Punt is dat de politiek wel degelijk weet dat er producten en machines in ons land worden ontwikkeld en geproduceerd, maar niet of nauwelijks weet hoe (met welke technieken) en met welke partijen die industriële eind-producten tot stand komen,” zegt Stremmelaar over de aanleiding van deze ontmoeting. “Het is mede de taak van de Feda om industrieel Nederland beter op de kaart te zetten en daar hoort een gezonde dialoog met de politiek uiteraard ook bij.”

Sterk in nichemarkten
“De politiek worstelt volgens ons al jaren met de status van onze (toe-leverings)industrie,” vervolgt Stremmelaar. “De grote (OEM) bedrijven die we nog hebben, lijken de toon te zetten, maar vormen in feite slechts het topje van de ‘economische ijsberg’. Juist deze bedrijven zijn sterk afhankelijk van duizenden kleine tot middelgrote toeleveringsbedrijven die gezamenlijk de grote groep MKB vormen. Belangrijke kenmerken van het MKB zijn onder meer innovatief, flexibel en snel kunnen inspelen op veranderingen. Mede daardoor creëert het MKB verhoudingsgewijs, maar ook absoluut gezien de meeste industriële banen in ons land.”

Stremmelaar presenteerde Ziengs hoe de productiestructuren in ons land in elkaar zitten. Het draait steeds meer om een geoliede samenwerking in de keten. Ook zijn steevast meerdere specialisten bij de totstandkoming van producten betrokken zijn, cq. zouden dat moeten zijn. Veel grote bedrijven ontwikkelen nog achter gesloten muren en kijken daar te weinig overheen.

Lange termijn visie
Stremmelaar en Ziengs spraken tevens over het industrieel beleid dat in ons lang niet of nauwelijks een lange termijn visie kent. Dat heeft mede te maken met de regeringstermijn, maar dat zou anders moeten. Industrie-beleid is nauw verbonden met onder andere onderwijsbeleid. Die twee zaken moeten op de langere termijn op elkaar worden afgestemd omdat wijzigingen en aanpassingen tijd nodig hebben. Ook de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de niet altijd even effectieve subsidie-regelingen zijn onderwerpen van gesprek geweest.

Volgens Stremmelaar was Ziengs onder de indruk van wat er in ons land op industrieel gebied gebeurt en hoe hier wordt gewerkt. Den Haag weet dat het huidige economische systeem complex en volatiel is en dat er oplos-singen moeten komen voor actuele vraagstukken waarmee Nederlandse productiebedrijven kampen. Volgens Ziengs kan de overheid er onder meer toe bijdragen om de samenwerking in de keten te bevorderen en de totstandkoming van een opener en effectiever industrieel klimaat te versnellen.

Maar het is duidelijk dat er ook een grote verantwoordelijkheid bij de industrie zelf ligt. Een goede dialoog tussen overheid en bedrijfsleven is en blijft echter onontbeerlijk. De Feda blijft ‘de vinger aan de pols van Den Haag houden’. Samen moeten en kunnen overheid en bedrijfsleven ervoor zorgen dat ons land zijn sterke mondiale positie als specialist behoudt en uitbouwt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven