Ga naar hoofdinhoud

Voldoende koper beschikbaar voor elektromobiliteit

Het doel van regeringen om grote aantallen e-voertuigen op de markt te brengen, zorgt voor een grotere vraag naar grondstoffen als koper, nikkel en neodynium. Het Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-forschung heeft onderzocht of de geologische beschik-baarheid van deze grond-stoffen voldoende is om de gewenste uitbreiding van elektromobiliteit mogelijk te maken. Het onderzoek naar koper toont aan, dat deze grondstof wereldwijd ruim voldoende aanwezig is.

De analyse onderzocht het gebruik van de geologische bronnen van koper tot 2050. Alle kopertoepassingen werden daarbij betrokken, met bijzondere aandacht voor elektromobiliteit. De onderzoekers concluderen dat de vraag naar koper door de ontwikkeling van elektromobiliteit maar in geringe mate wordt beïnvloed. Zelfs bij een toename van het marktaandeel elektrovoer-tuigen tot 85% van de nieuwe kentekens, vraagt deze sector in 2050 niet meer dan 21% van de vraag naar koper over de hele wereld. Bij een gemiddelde toename van de groei wordt het zelfs maar 14%.

De geologische voorraden van koper zijn voldoende om de vraag in alle toepassingsgebieden voor de komende tientallen jaren af te dekken. De geopolitieke risico’s zijn hier, in vergelijking met andere grondstoffen, gering omdat de herkomst over veel landen is verdeeld. Voor de uitbreiding van de elektromobiliteit en de ontwikkeling van de wereldeconomie zal het geen probleem vormen.

Prijsontwikkeling

De economisch winbare koperreserves zullen met de huidig beschikbare techniek in het midden van de dertiger jaren van de 21e eeuw zijn uitgeput. Daarna moeten nieuwe gebieden worden ontgonnen, waarbij de kosten hoger zullen zijn. Dat zal niet zonder gevolgen voor de koperprijs blijven, zeggen de van de auteurs van de studie in een samenvatting. De ontsluiting van nieuwe mijnen moet in de komende 10-15 jaar worden gepland, om een continuering van de levering van koper voor de wereldeconomie veilig te stellen.

Het is bovendien belangrijk om het aanbod van koper in de toekomst verder uit te breiden en daar bij de geologische vindplaatsen te sparen. Op de eerste plaats daarbij staat de uitbreiding van de wereldwijde recycling en het gebruik van dit secundair gewonnen koper. Diverse industriële landen hebben al een hoog percentage van secundair koper gehaald maar in de ontwikkelingslanden is nog een groot potentieel beschikbaar. Het is het belangrijk om deze landen te ondersteunen met de kennisoverdracht van recycling maatregelen.

Recycling

Een andere mogelijkheid om op aanvoerverstoring te reageren, is het gebruik van andere grondstoffen dan koper. Het metaal zou bijvoorbeeld in elektromotoren en kabels kunnen worden vervangen door aluminium. Dit vermindert echter het rendement en werkt de inspanningen voor klimaat-bescherming tegen.

Een alternatief in de sector telecommunicatie is het gebruik van glasvezel-kabel voor datakabels en het overschakelen op draadloze communicatie. Koperen buis voor de waterleiding zal in de toekomst kunnen worden vervangen door kunststof of verzinkte stalen buis in warmtewisselaars, of door roestvast staal, titanium of aluminium, afhankelijk van de toepassing.

Verdere studie

Fraunhofer ISI zal nu de andere grondstoffen voor de elektromobiliteit analyseren, waaronder neodynium voor hoogvermogen magneten in elektromotoren en kobalt en nikkel als grondstof voor de kathode van lithium ion batterijen. De studie Kupfer für Zukunftstechnologien is als PDF-bestand beschikbaar op internet.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven