Ga naar hoofdinhoud

VIP voegt zich bij Feda

Onlangs heeft de VIP, vereniging leveranciers perslucht- en vacuümtechniek, zich officieel aangesloten bij de Feda. Hiermee telt de Feda inmiddels meer dan 220 leden, waarmee de positie als één van de belangrijke brancheverenigingen binnen de technische sector versterkt wordt.

Een jaar geleden besloot de VIP dat het voor de toekomst van de vereniging onvermijdelijk werd om zich aan te sluiten bij een grotere vereniging. De plannen van de VIP zijn alleen te realiseren als er sprake zou zijn van een breder draagvlak en een uitbreiding van middelen. Ook al is de markt voor perslucht- en vacuüm groeiende en zijn de vooruitzichten positief, het aantal spelers op deze markt blijft min of meer gelijk en dan is het lastig om het ledenaantal als gespecialiseerde vereniging op peil te houden.

Pneumatiek en vacuüm
Hoewel ook andere combinaties mogelijk waren, koos het VIP-bestuur unaniem voor aansluiting bij de Feda. Afwegingen waren hierbij, de goede structuur van de Feda, met specifieke technologiegroepen, het behoud van eigen bijeenkomsten en de mogelijkheid tot gebruikmaking van de kracht en synergie-elementen.

Binnen de Feda zijn momenteel zeventien technologiegroepen actief, waaronder de groepen pneumatiek en vacuüm, waarbij de VIP-leden zich goed thuis voelen. De sectorvergaderingen van de VIP zijn inmiddels omgedoopt tot Feda-technologiegroep-bijeenkomsten en ook handhaaft de VIP enkele traditionele activiteiten, waarmee ze hun typische ‘eigen VIP-identiteit’ zoveel mogelijk zullen behouden.

Een groot pluspunt is dat de Feda PR-commissie de VIP onder meer zal gaan ondersteunen rond belangrijke (collectieve) beursdeelnames, met als eerste de Techni-Show in maart 2008.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven