Ga naar hoofdinhoud

Versoepeling voor buitenlandse werknemer in kennisindustrie

Het kabinet vindt het onwenselijk dat mensen van buiten de Europese Unie werk verrichten in Nederland, terwijl er in ons land 500.000 mensen met een uitkering aan de kant staan. Werkgevers krijgen daarom geen tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers als er Nederlandse werknemers of werknemers binnen de EU zijn die het werk kunnen doen. Voor de kennisindustrie zijn deze regels te weinig flexibel en brengen onnodige administratieve lasten met zich mee. Om dit probleem op te lossen, hoeven zij de komende twee jaar geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor bepaalde werknemers van buiten de EU.

De versoepeling geldt voor werkzaamheden waarbij geen sprake is van verdringing van Nederlandse werknemers, bijvoorbeeld voor werknemers die hun bestelde goederen komen controleren of geïnstrueerd worden hoe zij om moeten gaan met de machines die ze in Nederland hebben gekocht.

Belangrijk voor Nederlandse economie
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start in overleg met FME, die een belangrijk deel van de technologische industrie vertegenwoordigt, binnenkort een proef om deze versoepeling mogelijk te maken. Ook het bedrijfsleven in deze industrie, bijvoorbeeld de scheepsbouw, is betrokken. De FME drong eerder bij de minister aan op een versoepeling van de regelgeving.
Kamp: ‘Het stimuleren van kennisintensieve bedrijven is belangrijk voor de Nederlandse economie en daarom een prioriteit voor dit kabinet. Ik heb het signaal van de sector serieus genomen. We gaan samen, met inachtneming van de strikte regels die er zijn voor werknemers van buiten de EU, verder werken aan een oplossing.’

De pilot wordt beperkt tot grote bedrijven met een jaaromzet van minstens 50 miljoen euro en orders van meer dan 5 miljoen euro. Vooral deze grote bedrijven ondervinden problemen met de huidige regelgeving.

Mondiale markt
Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink toont de minister met dit besluit “begrip voor het mondiale karakter van onze industrie. Hij erkent de daaruit voortvloeiende noodzaak voor onze bedrijven tot nauwe samenwerking met partners die verspreid zijn over de hele wereld. Bovendien draagt dit besluit bij aan de geloofwaardigheid van onze technologische industrie op de mondiale markt. Want als bijvoorbeeld een Chinees bedrijf bereid is 100 miljoen te investeren in een samenwerking met een Nederlandse partner, dan wil je ze niet frustreren met zinloze regels en verplichtingen.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven