Ga naar hoofdinhoud

Veel bedrijven hebben slechte werkomstandigheden

Bij de helft van de controles van de Arbeidsinspectie was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook waren werkplekken vaak niet goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen of hadden bedrijven de risico’s onvoldoende in kaart gebracht.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 2006. Het verslag laat zien dat vooral in de bouw het werk nog steeds riskant is. De branche doet veel aan voorlichting, maar in de praktijk gebeuren nog veel ongelukken. Falend bouwmanagement veroorzaakt ongeveer de helft daarvan: gebrekkig toezicht, slechte communicatie en onvoldoende inschatting van risico’s.
 
Illegale arbeid
De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar de controles op illegale arbeid fors uitgebreid: van 8.600 in 2005 naar ruim 11.000 in 2006.  Bij 2.500 inspecties bleek bij één of meer werkgevers sprake te zijn van illegale arbeid. Hierbij waren in totaal bijna 5.500 illegale werknemers betrokken. Bij hercontroles gingen vorig jaar minder bedrijven opnieuw in de fout (26 procent tegenover 31 procent in 2004).
 
De meeste illegale arbeid kwam de Arbeidsinspectie tegen in de detailhandel. Daarna volgen horeca, bouw, uitzendbranche en in mindere mate de land- en tuinbouw. De inspectie controleert gericht op plaatsen waar het risico op overtredingen het grootst is. Daarom zijn er veel verbouwingen van particulieren geïnspecteerd en lag in de horeca de nadruk op de Chinese restaurants.
 
Ook in 2007 gaan de inspecties door. In de uitzendbranche richt de inspectie zich dan vooral op uitzendbureaus zonder branchecertificaat. Zij werken namelijk twee keer zo vaak met illegale werknemers.
 
Grenzen open
Door het opengaan van de grenzen voor werknemers uit onder meer Polen sinds 1 mei van dit jaar, verwacht de Arbeidsinspectie in 2007 minder illegale arbeid aan te treffen. Door het vrije verkeer van werknemers kunnen mensen uit de nieuwe lidstaten van de EU aan de slag zonder dat hun werkgever een vergunning hoeft te hebben.
 
De Arbeidsinspectie heeft in 2006 in totaal zo’n 38.000 inspecties en onderzoeken uitgevoerd. Hiervan waren 1.400 het gevolg van klachten van werknemers. Ruim 2.100 gingen over ongelukken op het werk.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven