Ga naar hoofdinhoud

Vacuüminstallatie voor testen meetapparatuur

Induvac heeft een vacuüm-installatie geleverd aan een Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in het testen en kalibreren van onder andere industriële vloeistof- en gasmeters. Het belang van een goede kalibratie en keuring van meters op transportleidingen is duide-lijk: een kleine afwijking in de meetapparatuur kan op jaarbasis grote kosten met zich meebrengen. Nauwkeurigheid speelt hierbij een belangrijke rol, vandaar dat de vacuümunit aan hoge eisen moet voldoen.

De capaciteit van de installatie is regelbaar van vrijwel 0 tot circa 1000 m3/uur, de druk van atmosferisch naar ongeveer 200 mbar(a). Dit grote regelgebied is alleen mogelijk door een combinatie van frequentieregeling met een bypass-/kleppensysteem.

Omdat het systeem de lucht rondpompt en de temperatuur van zowel het medium als de omgeving voor gasmeters een kritische factor in het meet-proces is, moet de temperatuur ook controleerbaar en beheersbaar zijn. Om dit te bewerkstelligen is een speciale koeleenheid geïnstalleerd die de temperatuur van het gas constant houdt en kan regelen. De lucht die wordt aangezogen en door de te testen meettoestellen gaat, wordt later weer teruggebracht in het laboratorium. Allerlei parameters zijn afleesbaar en instelbaar op zowel de machine zelf als op afstand. Dit kan gebeuren op bijvoorbeeld een PC, zodat gegevens makkelijk opgeslagen kunnen worden.

Induvac zorgde voor de complete installatie inclusief lucht- en koelwater-leidingen, de elektrische installatie, alle meetinstrumentatie en de uitein-delijke opstart- en testfase.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven