Ga naar hoofdinhoud

Uneto-VNI presenteert plan voor energiereductie

Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel heeft haar ambities ten aanzien van een duurzaam energiebeleid bekend gemaakt aan Minister van der Hoeven (EZ) met het visiedocument “Goede raad is duurzaam”. Met dit document en de verdere praktische uitwerking ervan, verwacht Uneto-VNI een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen die door het huidige Kabinet voor 2020 zijn gesteld.

Uneto-VNI heeft zich met behulp van interne en externe deskundigen ingespannen om in kaart te brengen hoe de installatiebranche haar rol kan vervullen in het behalen van de doelstellingen van het kabinet voor meer duurzaamheid. Het resultaat is een visie tot aan 2040 waarin deze rol wordt geschetst. Vanuit deze visie wordt de komende jaren fors geïnvesteerd om gestalte te geven aan de hoge ambities van de branche. 

CO2-reductie
Voorzitter Engels van Uneto-VNI: “Wij hebben berekend dat er een totale potentiële bijdrage aan energiebesparing in de gebouwde omgeving te realiseren is van 305 PJ wat gelijk staat aan een CO2-reductie van 18 Mton in 2020. Realisatie hiervan zal de komende jaren een mega-impuls leveren aan de werkgelegenheid in Nederland.”

“Het gaat er om dat een handeling zoals het vervangen van een ketel kan worden opgeschaald met een maatwerkadvies waarmee de gebouweigenaar inzicht krijgt in het totaal aan economisch verantwoorde duurzame en energiebesparende maatregelen voor zijn gebouw”, aldus Engels. “Hiervoor vragen wij steun van de overheid: toegankelijke subsidieregelingen voor ondernemers en gebouweigenaren en ondersteuning van innovaties in onze branche.” De brancheorganisatie is blij met de toezegging voor overheidsteun. 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven