Ga naar hoofdinhoud

TU/e start universitaire bachelorprogramma Automotive

De TU/e start in september dit jaar een nieuw bachelor-programma met de naam Automotive. Het wordt de eerste universitaire bacheloropleiding voertuigtechnologie in Nederland. De nieuwe opleiding, een aparte track binnen de bachelor Electrical Engineering, complementeert de al bestaande TU/e-masteropleiding Automotive Technology.

In het nieuwe bachelorprogramma worden studenten opgeleid om als ingenieur aan de slag te gaan in de automotive branche. Ze volgen hiervoor binnen de bacheloropleiding Electrical Engineering een speciale track die toegespitst is op voertuigtechnologie. De studenten gaan zich buigen over vraagstukken als uitstootreductie, elektrisch vervoer, slimme veiligheid, oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk en ‘connected cars’. De universiteit mikt op een instroom van vijftig tot honderd studenten voor het nieuwe automotive programma.

In de opleiding komen engineering, ontwerpen, wis- en natuurkunde, meet- en regeltheorie en systeemvakken, mens-techniek-interactie en ICT-ontwikkeling aan de orde. In het tweede en derde jaar kan een student zich specialiseren door het kiezen van keuzevakken en -opdrachten, op gebied van onder meer voertuigaandrijvingen, mens-machine-interactie, voertuigdynamica en batterijtechnologie.
 
Een deel van de opleiding wordt ingevuld samen met de industrie. Na het bachelorprogramma kunnen studenten de TU/e-masteropleiding Automotive Technology volgen, of een ander aansluitend masterprogramma. Meer informatie is te vinden op www.tue.nl/automotive.

Electrical Engineering
De opleiding wordt ondergebracht bij de TU/e-faculteit Electrical Engineering, wat opmerkelijk is omdat ‘automotive’ zijn oorsprong vindt bij het vakgebied werktuigbouwkunde. De reden hiervoor is dat elektrotechniek alsmaar belangrijker wordt in de moderne auto. Steeds meer auto’s rijden bijvoorbeeld hybride, en met grote snelheid worden intelligente veiligheidssystemen voor auto’s ontwikkeld.

Strategic area
Zes andere faculteiten dragen bij aan deze themagerichte opleiding, die onderdeel is van het recent gekozen strategische gebied ‘Smart Mobility’ van de TU/e. Hierin bundelt de universiteit de krachten van TU/e-onderzoeksgroepen die excelleren op de terreinen die relevant zijn voor de sectoren automotive en logistiek. De noodzakelijke overgang naar slimmere en duurzamere mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol.

Automotive industrie
Nederland heeft een grote bedrijvigheid in het brede gebied van automotive engineering. Een groot deel van deze bedrijvigheid is geconcentreerd in de Brainport regio rond Eindhoven. Deze werkgevers hebben grote behoefte aan hooggekwalificeerde ingenieurs opgeleid voor de automotive branche. Enkele voorbeelden zijn: DAF/Paccar en Scania (vrachtwagenfabricage), VDL en APTS (busfabricage ), DSM en Sabic (ruwe materialen), Inalfa, Eaton, DTI, Tegema en Benteler (mechatronica), Bosch Transmissions, GCI, Vredestein en Philips (componenten), NXP en TomTom (ICT) en TNO, TTAI en de High Tech Automotive Campus (testfaciliteiten).
 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven