Ga naar hoofdinhoud

TU Delft en Imtech stimuleren technologie-onderwijs

Per 1 januari 2008 stelt technisch dienstverlener Imtech samen met het Universiteitsfonds Delft het UfD-Imtech Fonds in. Dit fonds is bedoeld voor stimulering van het technologie-onderwijs aan de Technische Universiteit Delft en door een jaarlijkse uitreiking van de Imtech Grants in de vorm van een bedrag van 10.000 euro voor studenten die een eminent bachelor eindverslag hebben geschreven.

Het uitreiken van prijzen voor excellentie is één van de hoofddoelstellingen van het Universiteitsfonds Delft (UfD), bijvoorbeeld de Leermeesterprijs voor hoogleraren en de jaarlijkse prijzen voor de best afgestudeerden van de acht faculteiten van TU Delft. Het UfD Imtech-Fonds is het eerste fonds dat de naam draagt van een onderneming. Het UfD-Imtech Fonds richt zich specifiek op bevordering van opleidingen die direct raken aan de markten waarin Imtech actief is: buildings, industrie, maritiem en infra/mobiliteit.

Imtech stort een bedrag van 30.000 euro in het Universiteitsfonds, waaruit per jaar voor 10.000 euro aan Imtech Grants zal worden uitgekeerd aan studenten die een excellent bachelor eindverslag hebben geschreven.

De jury die de prijzen zal toekennen bestaat uit vijf personen, waaronder drie hoogleraren van verschillende faculteiten, een bestuurder van het Universiteitsfonds Delft en een vertegenwoordiger van Imtech. De jury let in haar beoordeling op een aantal aspecten: innovatie, durf, samenwerking tussen vakgebieden, praktische toepasbaarheid, de communicatieve uitstraling en maatschappelijk verantwoord onderzoek. Het onderwerp van het eindverslag moet aansluiten bij de activiteiten van Imtech.

Begin 2008 worden studenten opgeroepen hun werkstukken in te sturen. Eind februari rondt de jury de beoordeling af. Op 25 maart 2008 vindt de eerste feestelijke uitreiking van de Imtech Grants plaats.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven