Ga naar hoofdinhoud

Training Advanced mechatronic system design

Het High Tech Institute biedt nu een training aan voor ervaren ontwikkelaars van precisiesystemen: ‘Advanced mechatronic system design’. Deze oorspronkelijk interne Philips-training is nu toe-gankelijk voor ontwikkelaars en architecten van mecha-tronische systemen met minimaal zes tot tien jaar ervaring op hun vakgebied. Met deze cursus kunnen we alle kennis en kunde uit de regio Eindhoven overdragen aan toekomstige generaties senior systeemontwikkelaars’, zegt Jan van Eijk, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Delft en cursusleider bij HTI.

Deelnemers leren natuurkundige inzichten en nieuwe werkmethoden en ontwerpmodellen voor de ontwikkeling van precisiesystemen. De cursus schenkt speciale aandacht aan het leren van fouten uit het verleden, met name bij de aanpak van technische problemen en de toepassing van specifieke oplossingen.

“De regio Eindhoven heeft wereldwijd een vooraanstaande positie op technologisch gebied, omdat we zo veel fouten hebben gemaakt en ver-volgens verbeterd”, zegt Van Eijk. “Deelnemers aan de training kunnen voortbouwen op deze kennis en kunde. Zo bouwen we als regio onze technologische voorsprong steeds verder uit.”

Opbouw
De cursus bestaat uit een mix van presentaties en oefeningen, in combinatie met een case study van een precisiesysteem. Gedurende het verloop van de cursus wordt in teams aan deze studie gewerkt. Na afloop kunnen deelne-mers modellen afleiden en inschatten welke gevolgen bepaalde beslissingen op systeemniveau hebben. Belangrijk is ook dat de deelnemers inzicht krijgen in de rol van verschillende belangen binnen de organisatie van de klant tijdens het ontwikkelproces.

Alleen ontwikkelaars met academische achtergrond en minstens zes tot tien jaar ervaring in het multidisciplinair ontwikkelen van mechatronische pre-cisiesystemen kunnen deelnemen aan de training. Ook wordt van cursisten verwacht dat zij de inleidende trainingen ‘Mechatronic system design’ 1 en 2 bij het instituut of een vergelijkbare training hebben gevolgd.

Daarnaast moeten ze tenminste twee diepgaande trainingen hebben gevolgd op het gebied van motion control, dynamica, thermische effecten, optica, actuatie en vermogenselektronica. Aan alle vereisten kan worden voldaan via opleiding, aantoonbare werkervaring of aanvullende cursussen.

Plaats, datum en prijs
De training start op 23 januari 2013 in Eindhoven en duurt zes dagen. De prijs is evenredig met het gevraagde opleidingsniveau en kwaliteit van de training, namelijk € 4.495 ex BTW. Daar staat tegenover dat een keur aan docenten voor de klas staat, zoals Prof.ir. Rob Munnig Schmidt, Prof.dr.ir. Jan van Eijk, Dr.ir. Adrian Rankers, Dr.ir. Theo Ruijl en Ing. Leo Sanders.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven