Ga naar hoofdinhoud

Testinstallatie voor duurzame energie

Acrres, het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen, is een samenwerking gestart met het Sopra consortium. Onder aanvoering van duurzaam energie specialist Alfen is op de Acrres-locatie in Lelystad een testinstallatie in gebruik genomen, die de lokaal geproduceerde verschillende soorten energie (zon, wind en bio-WKK) kan koppelen én opslaan.

Acrres staat voor Application Centre for Renewable RESources. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group (beiden onderdeel van Wageningen UR) met Eneco.

Met het door Alfen en partners ontwikkelde Sopra systeem (Sustainable Off-Grid Powerstation for Rural Applications) kunnen lokale, autonome energienetten worden aangelegd op locaties waar dat voorheen onhaalbaar was.

Vooral voor ontwikkelingslanden in bijvoorbeeld Afrika geeft het systeem geweldige kansen om lokaal geproduceerde stroom uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa direct te gebruiken en op te slaan zonder dat daarvoor een uitgebreid landelijk elektriciteitsnetwerk aangelegd moet worden. Zo kunnen lokale energienetwerken worden opgezet waar duurzame energie direct gebruikt wordt.

Doelstelling
Het doel van Acrres is om samen met partners duurzame energie op basis van zon, wind en biomassa en het toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen te ontwikkelen, testen en te demonstreren. De samenwerking met bedrijven (zoals Alfen) die duurzame energiestromen kunnen koppelen, distribueren en opslaan past daarom uitstekend in de doelstellingen van Acrres om duurzame energie verder te helpen ontwikkelen.

Acrres heeft in Lelystad een onderzoeksbiovergistingsinstallatie. Deze installatie heeft een innovatieve koppeling met voorbewerkingsinstallaties, gasopwaarderingsunits en gebruik van warmte en rookgassen voor bioethanol en algenproductie. Daarnaast zijn er drie windmolenparken met een totale capaciteit van 52 MW en is er testlocatie voor windturbines van Ecofys/Wageningen UR.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven