Ga naar hoofdinhoud

Syntens stimuleert innovatie in high tech waardeketens

Syntens Innovatiecentrum laat de Nederlandse economie groeien door het versterken van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Syntens gaat dit jaar extra aan de slag met het stimuleren van innovatie binnen industriële waardeketens. Doel van dit nieuwe, landelijke project is om de ketenbekwaamheden van high tech MKB-bedrijven te versterken, nieuwe kennis toe te passen en bedrijven binnen de keten sneller en succesvoller te laten innoveren.

Voor industriële producten wordt de internationale concurrentie steeds scherper. Bovendien neemt de technologische moeilijkheidsgraad toe, worden productlevenscycli korter en de eisen aan duurzaamheid hoger. De merkfabrikant bepaalt de productspecificaties en levert het integrale product aan de eindklant. Het werk daartussen wordt in toenemende mate het domein van (MKB)toeleveranciers. Daardoor worden de merkfabrikanten flexibeler, kunnen ze het innovatieproces versnellen, de complexiteit van de organisatie vereenvoudigen en zo een concurrerender eindproduct realiseren.

In veel gevallen zijn MKB-bedrijven ook merkfabrikant. Voor hen is de toegenomen complexiteit van innovaties, nog meer dan voor grote merkfabrikanten, lastig te pareren. Ze vinden het vaak moeilijk om de juiste vertaalslag te maken, de juiste wegen te bewandelen en om samen te werken met ketenpartners. Syntens Innovatiecentrum kan door de uitgebreide netwerken en opgebouwde kennis over innovatie hier een stimulerende rol in spelen. Om die reden heeft Syntens het initiatief genomen om aan de slag te gaan met bedrijven binnen een waardeketen.

Binnen het project ‘TopketenImpuls’ richt Syntens zich op merkfabrikanten, toeleveranciers, kennisinstellingen en ook eindgebruikers. De ambitie is om 100 waardeketen innovaties binnen de topsectoren High Tech Systems & Materialen (HTSM), Water, Chemie en Energie te initiëren en te realiseren.
Met vijftig gespecialiseerde innovatieadviseurs gaat Syntens enerzijds ketenbekwaamheden binnen de bedrijven in een keten versterken en anderzijds innovaties vanuit de keten aanjagen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de speciaal hiervoor ontwikkelde Syntens Waardeketen InnovatieScan. Hiermee worden de keten en de kansen voor het versterken van ketencompetenties en kansen voor innovatie blootgelegd. De uitkomsten uit de Waardeketen Innovatie Scan worden vervolgens omgezet in een Waardeketen Innovatie Actie Plan; een plan dat een leidraad is voor het realiseren van integrale waardeketeninnovaties en de verdere ondersteuning en begeleiding door Syntens. Syntens heeft in dit project de rol van initiator, verbinder, aanjager en onafhankelijk klankbord. Klik hier voor enkele voorbeelden van projecten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven