Ga naar hoofdinhoud

Symposium: besturingen in de hydrauliek

De vereniging Platform Hydrauliek geeft dit jaar een vervolg op het succesvolle eerste symposium. De vereniging doet dit samen met de FEDA Technologiegroep Hydrauliek en richt zich op ‘Besturingen in de hydrauliek’. Een groot deel van de sprekers is inmiddels bekend en belooft de inhoud van het symposium op hoog niveau te brengen.  Het symposium vindt plaats op 21 september in de Aula van de TU Delft.

Nog niet zo lang geleden werd in Groningen het ‘Centre of Excellence’ geopend, waar studenten uit het vierde jaar van de Hanzehogeschool Groningen de mogelijkheid krijgen om een afstudeeropdracht op het gebied van hydrauliek en meet- en regeltechniek uit te voeren. Ook aan de Haagse Hogeschool gaat een post-hbo opleiding meet- en regeltechniek beginnen. Het zijn signalen dat in de markt, waaronder zeker de hydrauliekmarkt, behoefte bestaat aan competente meet- en regeltechnici.

Besturing moet goed zijn

Dagvoorzitter van het symposium, dr. ir. Peter Blok: “Hydrauliek is onovertroffen voor aandrijvingen die grote krachten moeten combineren met een hoge dynamiek. Vaak ontstaan echter problemen omdat de besturing niet optimaal op de applicatie is afgestemd. In de praktijk betekent dit al snel dat hydrauliek de slechte naam krijgt, terwijl via simulatieprogramma’s vooraf al is vast te stellen waar de schoen wringt. Hiervoor is echter wel een gedegenkennis van hydrauliek én besturingstechniek nodig.”

Omdat de doelstelling van de vereniging Platform Hydrauliek het uitdragen van kennis over hydrauliek is, leek het onderwerp ‘besturingen in de hydrauliek’ een uitgelezen kans om tijdens het symposium de aandacht op dit thema te vestigen en de kennis ten aanzien hiervan te vergroten.

Samenwerking

De keuze om samen met de FEDA (Federatie Aandrijven en Automatiseren) het symposium te organiseren komt doordat direct op het symposium de vakbeurs Aandrijftechniek volgt. Tijdens het symposium wordt de materie zo neutraal mogelijk gepresenteerd. Vervolgens kan de symposiumbezoeker op de beurs Aandrijftechniek bij diezelfde fabrikant kijken waarom zijn producten aansluiten op de tijdens het symposium gedane aanbevelingen.

Inhoud

Het symposium wil de eigenschappen en de mogelijkheden van elektronische besturingen bij hydraulische aandrijvingen onder de aandacht brengen. Tevens zal worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. De toehoorders kunnen interessante presentaties verwachten van onder meer recente toepassingen van de elektronisch-hydraulische aandrijftechniek:

  • de hydraulische energievoorziening van een onlangs in Nederland gebouwde driemast schoener (zeiljacht) van 90 m lang
  • de exacte functie en werking van deiningscompensatie
  • een voordracht over een rijaandrijving met meerdere wielen die bij accelereren en decelereren niet kunnen slippen.

Ook de enige Nederlandse fabrikant van proportionele hydrauliekkleppen informeert de toehoorders over de laatste ontwikkelingen van deze cruciale componenten.

Om alle voordrachten voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, geeft voorzitter ir. Peter Albers aan het begin een inleiding waarmee de kennis van besturingstechniek wordt opgefrist. Zijn verhaal wordt ondersteund door een uitgebreide beschrijving van de relevante begrippen in het symposiumboek.

Aanmelden

Deelname aan het symposium bedraagt €. 195,00 excl. BTW per persoon. Bij de kosten zijn documentatie (symposiumboek) en consumpties inbegrepen. Aanmelden kan via de FEDA bij Janette van de Scheur.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven