Ga naar hoofdinhoud

Structurele aanpak van tekort aan technici

FME heeft in Science Center NEMO in Amsterdam het Techniekpact mede ondertekend. FME is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van het pact en is tevreden met het resultaat. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Het Techniekpact is gelukkig niet het zoveelste mooie analytische plan, maar een heuse ‘doe-agenda’ geworden. Dus nu de schouders er onder.”

Tijdens het FME Verkiezingsdebat in september 2012 werd voorgesteld dat bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid de krachten zouden bundelen en een Techniekpact zouden sluiten. Doel van dat pact was een blijvende oplossing te vinden voor het tekort aan goed gekwalificeerde technici. Het idee voor een Techniekpact werd overgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II.

Als vertegenwoordiger van de technologische industrie hamert FME er al jaren op dat het structureel tekort aan technici op termijn een groot risico vormt voor het behoud van de maakindustrie en daarmee voor de welvaart van Nederland. Dezentjé: “We moeten gaan voor een winnende strategie, die er voor zorgt dat we met een goed opgeleide beroepsbevolking ook straks nog fabrieken en laboratoria hebben in Nederland. Want als we die niet meer hebben, houden we niets meer over. Wij moeten onze kenniseconomie draaiende houden, voor onze verdienkracht en onze toekomstige welvaart.”

Dat het Techniekpact een doe-agenda is geworden, is voor Dezentjé essentieel. “Er moet veel gebeuren. Arbeidsmarktrelevant opleiden is een kernpunt. Maar je moet al veel eerder beginnen, kleuters moeten al enthousiast worden gemaakt voor techniek en dat moet leiden tot de keuze voor een technische opleiding of studie. Als ze die keuze eenmaal hebben gemaakt, moeten we ervoor zorgen dat ze binnen de techniek blijven.”

Concrete acties
Dezentjé: “Dit pact biedt daadwerkelijk een kansrijk toekomstperspectief aan zowel het bedrijfsleven als aan jongeren en al die anderen die hun technische talenten willen ontplooien. Alle betrokken partijen hebben de focus gericht op concrete en afrekenbare acties.” Enkele voorbeelden:
• In de regio gaan mbo-scholen en bedrijven afspraken maken over het opleidingsaanbod dat nodig is om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren
• De bekostiging van techniekonderwijs in het mbo blijft op peil
• De kwaliteit van het technisch beroepsonderwijs krijgt een impuls, onder meer met ervaren vakmensen uit het bedrijfsleven voor de klas
• Er komt structureel techniekonderwijs op de basisschool en bedrijven gaan daarbij helpen

Herwaardering industrie
Voor FME onderstreept dit pact de herwaardering van de industrie. De technologische industrie alleen biedt werk aan bijna een half miljoen mensen, plus een veelvoud aan indirecte banen. De sector heeft een omzet van 87 miljard, nog los van de spin-off. Dezentjé: “Met het Techniekpact is gekozen voor een structurele aanpak van het tekort aan technici en dat is cruciaal voor de verdienkracht van Nederland. Een sterke industriële basis is essentieel voor economische groei, dat is nog nooit zo duidelijk geweest als nu.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven