Ga naar hoofdinhoud

Strategische alliantie TU/e met Universiteit Utrecht en UMC Utrecht

De TU/e gaat een strategische alliantie aan met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ze versterken de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop de partners complementair zijn. De focus in de samenwerking ligt op duurzame energie, medische beeldverwerking, stamcellen en regeneratieve geneeskunde.

Gezamenlijk optrekken vergroot de kansen op verwerving van nationale en Europese middelen voor onderzoek en R&D-faciliteiten. Met dit preferred partnership zetten de drie instellingen een belangrijke stap naar intensieve en structurele samenwerking. Die zal hen nationaal en internationaal sterker positioneren.

Preferred partnership
De belangrijkste samenwerkingsrelaties tussen de TU/e, Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht liggen op het terrein van energieonderzoek (katalyse), klimaatonderzoek, biomedisch onderzoek en de gezondheidszorg. Het preferred partnership biedt de universiteiten meer toegang tot elkaars science parken, de technologie en toepassingen van wetenschappelijke concepten aan de ene kant (TU/e) en het fundamentele onderzoek (Universiteit Utrecht), en het klinisch onderzoek en patiëntenzorg (UMC Utrecht) anderzijds. De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, zullen deeltijdaanstellingen over en weer van hoogleraren realiseren en bieden al hun studenten toegang tot hun onderwijs. Ook zal gezamenlijk een nieuwe masteropleiding op het gebied van biomedische technologie worden ontwikkeld.

Aansluiting bij rapport Commissie Veerman
De samenwerking sluit nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie Veerman die in het voorjaar van 2010 de universiteiten aanspoorde tot het kiezen van een profiel en tot samenwerking. De regio Utrecht en de regio Brabant horen beide bij de top-10 van de meest competitieve regio’s in Europa. De verdere ontwikkeling van een gezamenlijke en hoogwaardige wetenschappelijke kennisinfrastructuur zal bijdragen aan een versteviging van de concurrentiepositie van beide regio’s.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven