Ga naar hoofdinhoud

Startbijeenkomst NTA Arbocatalogus

Op 11 januari 2007 vond bij NEN de startbijeenkomst plaats voor het opstellen van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) Arbocatalogi. Daarbij waren de kerngroep, het platform (klankbordgroep) en andere geïnteresseerden aanwezig. In totaal waren bijna 100 deelnemers aanwezig. De NTA zal een leidraad worden om te komen tot een professionele arbocatalogus. Belangrijkste vraag was welke onderwerpen aan bod moeten komen in de NTA Arbocatalogi.

Veel suggesties voor en opmerkingen over onderwerpen, risico’s, procesbeschrijvingen en randvoorwaarden kwamen tijdens de bijeenkomst naar voren, zoals:

  • In de arboconvenanten staan al voor de branche overeengekomen risico’s, waaraan gezamenlijk wordt gewerkt
  • De convenanten zijn dan ook een goed vertrekpunt voor de arbocatalogus
  • Er moet aandacht worden besteed aan de implementatie van de arbocatalogi binnen organisaties
  • Door een praktische formulering kunnen mensen op de werkvloer beter worden bereikt
  • De NTA moet een ‘levend’ document worden en kunnen worden opgehangen aan een managementsysteem.

Er bleek onduidelijkheid te bestaan over het begrip arbocatalogus. De verwarring komt doordat sommigen de arbocatalogus zien als een branche-instrument, terwijl de wet ook ruimte geeft voor bedrijfsoplossingen. Een aantal bedrijven heeft zich inmiddels aangemeld als pilotorganisatie om volgens de NTA een arbocatalogus te maken. Bij een van deze organisaties zullen normen worden vertaald naar de bedrijfssituatie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven