Ga naar hoofdinhoud

Softwaremanagement op basis van getallen

Bedrijven die beschikken over de juiste set indicatoren zijn in staat om hun softwareprojecten beheersbaar uit te voeren. In de praktijk blijken maar weinig bedrijven over goed cijfermateriaal te bezitten. Sioux Embedded Systems en SE-Cure bundelden hun krachten in advisering op dit gebied.

Deze adviesdienst helpt softwareorganisaties om hun ontwikkelperformance te analyseren, benchmarken en verbeteren. De software industrie kan nog veel leren als het gaat om ‘managing by numbers’. Vaak worden softwareprojecten geleid op basis van slechts drie indicatoren: planning, budget en kritische fouten die tijdens de testfase naar voren komen.

Indicatoren

Om het plaatje compleet te krijgen zouden hier veel andere nuttige indicatoren aan moeten worden toegevoegd. Het gaat dan om wat er gebouwd gaat worden, hoe de software ontwikkeld wordt en de kwaliteit die men van het resultaat verwacht. Wanneer kwantitatieve informatie ontbreekt worden beslissingen niet op feiten gebaseerd, maar op intuïtie.

Consultants van Sioux zijn tijdens adviesprojecten regelmatig dat verbetertrajecten bestaan uit het voldoen aan standaarden of modellen. Er wordt niet gekeken naar concrete verbeteringen in de ontwikkelperformance. Het kwantificeren van de prestaties van de software helpt organisaties zich te richten op de zwakke punten in het ontwikkelproces en het meten van daadwerkelijke resultaten over een langere periode.

Workshop
Wie wil begrijpen hoe hij de ontwikkelperformance van softwareprojecten kan meten, kan op 24 september 2009 deelnemen aan de workshop ‘Software Management by Numbers’. Specialisten van beide bedrijven laten aan de hand van 16 Key Performance Indicators en concrete situaties zien hoe men een softwareproject kan sturen op getallen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven