Ga naar hoofdinhoud

SMR maakt recycling miljoenen apparaten handelbaar

De Stichting Metalektro Recycling (SMR) heeft het afgelopen jaar intensief gewerkt aan inzamel- en recyclingovereenkomsten voor Nederlandse bedrijven die professionele apparaten op de markt brengen. Zij zijn sinds kort verplicht deze in te zamelen en te verwerken. Het gaat straks jaarlijks naar schatting om één tot twee miljoen apparaten als snoep- en drankautomaten maar ook een grote verscheidenheid aan meet- en regelapparatuur. Het systeem en de financiering voor deze laatste categorie werd op 30 januari 2006 afgerond.

GTA en FEDA vormen een fonds om het systeem te financieren. Er worden geen verwijderingsbijdragen geheven. Dat is administratief eenvoudiger en heeft als voordeel dat de markt van de deelnemende bedrijven voor meet- en regelapparatuur niet wordt verstoord door de introductie van verwijderingsbijdragen. “Een verwijderingsbijdrage heeft immers altijd effect op de eindprijs. Juist voor de categorie Meet- en regelapparatuur was het opzetten van een eenvoudig systeem geen gemakkelijke opgave. Dat komt zoals gezegd niet alleen door de grote aantallen – schattingen lopen uiteen van 20.000 stuks tot 50.000 stuks per jaar – maar vooral door de grote verscheidenheid aan apparatuur en betrokken bedrijven”, aldus voorzitter Swolfs van de SMR .

De SMR houdt zich bij de inzameling en recycling van professionele meet- en regelapparatuur strikt aan de reikwijdte van de wettelijke regeling op dat terrein, de REA. Nog steeds zijn er branches en dus bedrijven die zich nog niet bij de SMR hebben aangesloten en nog in beraad zijn over een alternatief inzamelings- en verwerkingssysteem. Dat beleid heeft een risico, stelt Swolfs eufemistisch. “Producenten en importeurs die nog steeds niet over een goedgekeurd systeem beschikken, overtreden de Wet Economische Delicten en moeten rekening houden met forse boetes en zelfs bedrijfssluiting. VROM heeft onlangs aangekondigd de controle hierop te gaan verscherpen.”

Tot op heden heeft ongeveer 20% van de bedrijven de verwijdering en verwerking van hun producten niet geregeld. Swolfs waarschuwde voor de boetes die zogenaamde ‘free riders’ – bedrijven die zich niet conformeren – straks van overheidswege krijgen opgelegd.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven