Ga naar hoofdinhoud

Siemens pleit voor beter hergebruik restwarmte

Siemens Nederland verwacht dat het energielandschap in 2030 bestaat uit een combinatie van oude en nieuwe technologie. Momenteel gaan grote hoeveelheden warmte ongebruikt de lucht in, terwijl die energie een veel betere bestemming zouden kunnen krijgen. Siemens pleit dan ook voor wetgeving die lozing van herbruikbare warmte sterk aan banden legt.

Tijdens de jaarlijkse persconferentie van de Siemens Groep in Den Haag gaf Bernard Fortuyn (directeur Siemens Energy, Transport & Distribution) aan dat de samenleving vol moeten inzetten op de ontwikkeling van nieuwe opwekkingstechnologieën, maar bestaande opwekkingsmethoden niet overboord moet gooien. “Om aan de vraag naar energie te voldoen, wordt volop ingezet op de ontwikkeling van nieuwe opwekkingstechnieken. Daarnaast zou een verbod op de lozing van herbruikbare restwarmte die nu ongebruikt de lucht in gaat, de energiebalans meer in evenwicht brengen en de uitstoot van CO2 fors reduceren”, aldus Fortuyn.

Bestaande technieken zijn onmisbaar om de energievoorziening te garanderen, aangezien volledige vervanging door nieuwe methoden de komende 25 jaar technisch nog niet mogelijk en gerealiseerd zal zijn. “Wel zullen conventionele centrales met een aanzienlijk hoger rendement en schoner dan nu de gevraagde energie kunnen opwekken, waarbij fossiele brandstoffen als kolen en gas nog altijd het leeuwendeel voor hun rekening nemen. Daarvoor zijn aanzienlijke investeringen nodig”, aldus Fortuyn. En daar wordt Siemens natuurlijk niet slechter van.

Om echter aan de mondiaal stijgende vraag naar energie, zeker in landen als China en India, te voldoen moet er meer gebeuren. Te denken valt aan biomassa, zonne-energie en offshore windenergie, brandstof uit teerzand, brandstofceltechnologie en Integrated Gasification.

Intussen gaan grote hoeveelheden warmte ongebruikt de lucht in, terwijl die energie een veel betere bestemming zouden kunnen krijgen. Alleen al in het Rijmondgebied is dat zo’n 8000 MW, voldoende om alle Nederlandse gezinnen van warmte te voorzien. Uitwisseling van warmte tussen bedrijven die het over hebben en bedrijven die het nodig hebben is dan een oplossing. Voorbeelden zijn onder meer te vinden in het Rijnmond gebied, de Drechtsteden en Moerdijk. Siemens pleit dan ook voor wetgeving die lozing van herbruikbare warmte sterk aan banden legt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven